Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laadittu 23.5.2018 (muokattu 1.8.2021)

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen palliatiivisen lääketieteenyhdistys (SPLY)

Osoite: Tienhaarankatu 2 A 3, 05820 Hyvinkää

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Satu Isomaa

Sähköpostiosoite: satu.isomaa@mehilainen.fi

3 Rekisterin nimi

Jäsen- ja koulutusrekisteri SPLY

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri ja koulutustapahtumien ilmoittautumisrekisteri.

5 Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymäaika ja yhteystiedot

Tiedot työnantajasta (laskutusta varten)

Erityisruokavaliot (koulutuksien aterioita varten)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tulevat rekisteröidyiltä itseltään

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain yhdistyksen toimintaan.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Jäsenrekisterin tiedot ovat Yhdistysavainpalvelussa, tietoihin on rajattu pääsy hallituksella ja toimihenkilöillä, sivut on suojattu salasanalla.

Koulutustiedot kerätään Dataprisma Oy:n Kongressiohjelmalla, jonne on rajoitettu pääsy yhdistyksen hallituksella ja toimihenkilöillä, sivut on suojattu salasanalla.

10 Tarkastusoikeus

Jokainen jäsen pystyy itse omalla salasanallaan tarkistamaan ja muokkaamaan Yhdistysavaimeen

hänestä tallennettuja tietoja. Kongressitiedot voi pyytää tarkistettavaksi tai poistettavaksi rekisterin

pitäjältä.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Yhdistysavaimen virheelliset tiedot tulee korjata itse. Kongressiohjelman virheelliset tiedot voi pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tai poistamaan.