Suursuon sairaala

Suursuon sairaalan saattohoito- ja palliatiiviset osastot 

Suursuon sairaala on yksi Helsingin sairaaloista. Sairaalassa on 8 vuodeosastoa, jotka hoitavat koko Helsingin alueella asuvia potilaita. Osastot ovat vahvasti profiloituneet: 3 akuuttia geriatrista/sisätautista kuntoutusosastoa, 1 psykogeriatrinen kuntoutusosasto, 1 päihde(alko)jatkokuntoutus-osasto, 1 pehmytkudoskirurginen jatkokuntoutusosasto ja 2 saattohoito- ja palliatiivista osastoa. Osasto 11 sekä osasto 21 ovat erikoistuneet palliatiiviseen ja saattohoitoon. Osastot profiloitiin virallisesti vuosina 2013 ja 2014. 

Osastolla 11 on 25 vuodepaikkaa, ja osasto 21 on 18-paikkainen. Hoitajamitoitus on normaalia vuodeosastoa korkeampi, jotta resurssit riittäisivät hyvän saattohoidon toteuttamiseen. Molemmilla osastoilla toimii seniorilääkärinä palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden omaava geriatri. 

Palliatiiviseen hoitotiimiin kuuluu lääkäreiden, sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi fysioterapeutti, 
sosiaalityöntekijä, kaksi psykologia sekä sairaalapastori. 
Osastot tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin kotisairaaloiden kanssa, ja saattohoitolääkäreillä on yhteinen työnohjaus kerran kuukaudessa. 

Palliatiiviset potilaat siirtyvät osastoille suoraan kotisairaalasta tai lähetteen kautta HUS:n eri klinikoista, ja joskus toisesta kaupunginsairaalasta. Keskimääräinen hoitojakso osastoilla on noin kaksi viikkoa. 
Myös sairaalan muilla osastoilla hoidetaan tarpeen mukaan palliatiivisia potilaita. Hoidon tavoitteena kummallakin osastolla on mahdollisimman hyvä kokonaisvaltainen hoito. Oirehoitoa toteutetaan lääkkeellisesti ja hoitotyön keinoin ympärivuorokautisesti. PCA-pumppuja käytetään paljon. Pieniä palliatiivisia toimenpiteitä, kuten askitesdreenin laittoa ja pleurapunktioita tehdään potilaan voinnin helpottamiseksi virka-aikaan bed-side. Myös varsin vaikeaa oirehoitoa tarvitsevia potilaita pystytään osastolla hoitamaan, tarvittaessa aloitetaan palliatiivinen sedaatio potilaan oireiden helpottamiseksi. Tarvittaessa palliatiivista 
sädehoitoa tai kivunhoidon erityistekniikoita pyydetään HUS:in syöpätautien klinikalta ja kipuklinikalta. 

Potilaiden saattohoitovaiheessa pyritään järjestämään rauhallinen ympäristö, jossa omaiset pystyvät mahdollisimman paljon olemaan potilaan luona läsnä, tuemme potilaan sosiaalisia verkostoja. Koko hoitohenkilökunta tukee potilasta henkisesti vaikeassa tilanteessa. Potilaan ja omaisten kanssa keskusteluun käytetään paljon aikaa. 

Suursuon sairaala tarjoaa palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistuvalle monipuolista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käytännön työtä. Osastoilla on mahdollisuus opetella tavallisimmat palliatiiviset toimenpiteet, kuten pleura- ja askitespuntiot. Erikoistuva lääkäri osallistuu Suursuon sairaalan päivystysrinkiin (viikonloput ja arkipyhät klo 9-21). 


Vastuulääkärit: ayl Jessica Löf, ayl Kaisla Mannerla 


Lääkärirekrytointia hoitaa ylilääkäri Jaana Saarenheimo, 
jaana.saarenheimo@hel.fi


Koulutettava lääkäri voi Helsingin kotisairaalan kautta työskennellä kotisairaalassa ja/tai palliatiivisella poliklinikalla. Kotisairaalan lääkärirekrytointia hoitaa ylilääkäri Taina Toivanen, taina.a.toivanen@hel.fi.