Kanta-Hämeen kotisairaala

- Riihimäen ja Hämeenlinnan yksiköt

Työ on mielenkiintoista ja joustavaa. Palliatiivisen hoidon merkityksen kasvaessa kotisairaalan kysyntä lisääntyy koko ajan.

Palliatiivisen erityispätevyyden suorittaja toimii kotisairaalan lääkärinä ja tarvittaessa antaa konsultaatiotukea PTH- tukiosaston lääkärille (ei pakollista osastonkiertoa). Työkuvaan kuuluu hoitajien konsultaatioihin vastaaminen, soittolistan potilaiden riittävästä oirehoidosta huolehtiminen, palliatiiviset kotikäynnit, loppuvaiheen hoitosuunnitelman laatiminen ja päivitys. Lisäksi kotisairaalan lääkäri vastaa infektiopotilaiden jatkohoidosta, mutta pääpiste on kuitenkin palliatiivisten potilaiden hoidossa. 
Tukiosastopaikkoja on sovittu PTH-osastoille ja vaativan palliatiivisen hoidon tarpeessa olevien potilaiden tukiosastona on sidosyksikkömme Koivikkokoti. 
Kotisairaalassamme hoidetaan myös nuoria perheellisiä potilaita ja ALS- sekä MS-potilaita. 
Teemme tiivistä yhteistyötä Kanta-Hämeen keskussairaalan palliatiivisen poliklinikan kanssa. 
PCA-infuusiot onnistuvat omana toimintana. Ultraäänilaitteiden hankinta on käynnissä, suunnitelmissa on käyttöönotto tänä vuonna, joka mahdollistaa askites- ja pleurapunktiot kotona tai kotisairaalan toimistolla.
Moniammatilliset palliatiiviset tiimit pidetään viikoittain. Tiimeihin osallistuvat myös PTH-tukiosastojen sairaanhoitajat ja Koivikkokodin osastonhoitaja-lääkäri työpari.

Hyvä seniorituki, konsultaatiot matalalla kynnyksellä.
Ei päivystysvelvollisuutta. 
Työyhteisössämme on hyvä henki. Kollegiaalisuus on tärkeää. Hoitajat ovat yhteistyö- ja kehitysmyönteisiä.
Hyvät kulkuyhteydet Tampereelta ja Helsingistä. 
Kotikäynneille pääset tarvittaessa hoitajan ja lääkärin yhteiskäyntien yhteydessä hoitajan kyydissä tai halutessa kotikäynneille voi lähteä ihan itsenäisesti

Riihimäen yksikkö on perustettu vuonna 2015, toiminta on varsin vakiintunutta. Soittolistan potilaiden määrä on noin 60.
Hämeenlinnan yksikkö aloitti toimintansa 1/23, soittolistan potilaita on noin 80 ja potilaiden määrä on edelleen kasvussa.

Erityispätevyyskouluttajina toimivat: 

Geriatri Maria Timonen ja yle-EL Mervi Alatupa

Varakouluttajana toimii geriatri Terhi Mäntymaa

 
Ensisijaiset yhteystiedot: maria.timonen@omahame.fi, puh. 050 4650898