Terhokoti

Terhokoti on vaativan erityistason saattohoitoon erikoistunut hoitoyksikkö, jota ylläpitää TERHO-säätiö. Palveluja tarjotaan kaikille parantumattomasti sairaille, mutta valtaosa potilaista on syöpäpotilaita. Toinen keskeinen potilasryhmä on sairauden edenneessä vaiheessa olevat motoneuronisairauspotilaat (ALS), joiden hoito on keskitetty Terhokotiin. Suurin osa potilaista ohjautuu hoitoon HUS Palliatiivisen keskuksen kautta, mutta myös hyvinvointialueiden kotisairaalat ja osastot voivat hakea potilaalleen HUS Palliatiivisen keskuksen hoitoonohjauspäätöstä Terhokotiin.

Terhokodissa on 15-paikkainen saattohoito-osasto sekä noin 50 km toimintasäteellä operoiva kotisairaanhoito, jonka aktiivisessa seurannassa on potilaita kerrallaan noin 50-70. Näistä noin puolet on sairauden eri vaiheissa olevia ALS-potilaita.

Terhokodin toiminnan tavoitteena on turvata mahdollisimman korkea elämänlaatu ja aktiivisuus kuolemaa lähestyville potilaille joko heidän omassa kodissaan tai Terhokodin osastolla. Saattohoidon tavoitteena on potilaan rauhallinen kuolema korostamalla ihmisen kunnioittamista, yksilöiden samanarvoisuutta, itsemääräämisoikeutta, perhekeskeisyyttä, empaattisuutta ja esteettisyyttä. Hoitaminen perustuu potilaan tarpeisiin, joihin vastataan lääketieteen ja hoitotieteen keinoin. Hoidon lähtökohtana on hyvän saattohoidon tieteellinen ja kokemuksellinen tieto.

Koulutuksessa oleva lääkäri toimii Terhokodissa erityispätevyyslääkärin työparina joko osastolla tai avohoidossa. Muita moniammatillisen tiimin jäseniä ovat erityiskoulutetut sairaanhoitajat, perhetyöntekijä, logoterapeutti, sosiaaliohjausta tekevä sairaanhoitaja ja fysioterapeutti.

Terhokodin koulutusjakson tavoitteena on 1) vahvistaa lääkärin vuorovaikutustaitoja kuormittavassa elämäntilanteissa olevien potilaiden ja perheiden kanssa, 2) perehdyttää erityispotilasryhmien (mm. ALS, lapsiperheet) tarpeiden tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä 3) tutustuttaa vaativan oirehoidon menetelmiin (mm. palliatiivinen sedaatio, invasiiviset kivunhoitotekniikat). Osastolla tehdään myös pleura- ja askitespunktioita.

 

Koulutusjaksolla olleen kollegan kertomaa:

”Työskentelin vuodeosastolla erikoislääkärin työparina. Alkuun teimme osastokierrot yhdessä mutta tutustuttuani Terhokodin tapoihin kiersin ja vastaanotin potilaita osastolle itsenäisesti. Sain suunnitella potilaiden infuusiolääkkeet itse mutta hoitosuunnitelma käytiin aina erikoislääkärin kanssa läpi ja pohdittiin samalla lääkevalintojen vaihtoehtoja. Sain tutustua myös Terhokodin kotisairaanhoidon toimintaan.

Vuodeosaston potilasvaihto oli suhteellisen nopea. Potilastyö oli intensiivistä ja monella tapaa sydämeen käyvää – erityisesti perhetyöhön tutustumisen koin antoisana. Terhokodin sosiaalityötä tekevän sairaanhoitajan kanssa kävimme viikoittain läpi lausuntoihin ja etuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Voin suositella lämpimästi Terhokotia harjoittelupaikaksi. Perehdytys on erinomainen ja työyhteisö on lämmin. Terhokodin harjoittelujakso oli minulle intensiivikurssi monivaiheiseen oirelääkitykseen ja opiaattihoidon hallintaan. Jakson jälkeen tenttiinkin oli helppo mennä Terhokodissa työskennellessäni sain myös työnohjausta ja mutkaton yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa kannatteli vaikeissakin tilanteissa. Kaikkein tärkeintä olivat kuitenkin Terhokodin osaavat kollegat ja mahdollisuus työskennellä yhdessä heidän kanssaan. Joka päivä opin paljon, niin saattohoidosta kuin itse elämästäkin.”

 

Jos olet kiinnostunut suorittamaan erityispätevöitymisjaksoa Terhokodissa, ole yhteydessä Terhokodin ylilääkäri Otto Melkkaaseen [otto.melkas(at)terho.fi].