Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laadittu 23.5.2018 (muokattu 1.8.2021)

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen palliatiivisen lääketieteenyhdistys (SPLY)

Osoite: Tienhaarankatu 2 A 3, 05820 Hyvinkää

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Juho Lehto

Sähköpostiosoite: juho.lehto@tuni.fi

3 Rekisterin nimi

Jäsen- ja koulutusrekisteri SPLY

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri ja koulutustapahtumien ilmoittautumisrekisteri.

5 Rekisterin tietosisältö

Nimi, syntymäaika ja yhteystiedot

Tiedot työnantajasta (laskutusta varten)

Erityisruokavaliot (koulutuksien aterioita varten)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tulevat rekisteröidyiltä itseltään

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain yhdistyksen toimintaan.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Ei ole

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Jäsenrekisterin tiedot ovat Yhdistysavainpalvelussa, tietoihin on rajattu pääsy hallituksella ja toimihenkilöillä, sivut on suojattu salasanalla.

Koulutustiedot kerätään Dataprisma Oy:n Kongressiohjelmalla, jonne on rajoitettu pääsy yhdistyksen hallituksella ja toimihenkilöillä, sivut on suojattu salasanalla.