Koulutuspaikkahakemus

Oikeuksia erityispätevyyskoulutuksen erityistason koulutuspaikaksi haetaan erityispätevyystoimikunnalta.  Hakemus tehdään alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Lomake on lähetettävä heti täyttämisen jälkeen, sillä välitallentaminen tai myöhempi korjaaminen ei ole mahdollista. 

Yleiset ohjeet: 

Hakemukset käsitellään kolmesti vuodessa erityispätevyystoimikunnassa. Hakemusten käsittelyajankohdat ja viimeiset toimituspäivämäärät käyvät ilmi Suomen lääkäriliiton sivuilta: Lääkäriliitto - Palliatiivinen lääketiede (laakariliitto.fi).

Hakemuksessa tulee antaa erityispätevyyden erityistason koulutuspaikan kriteereiden mukaiset selvitykset ja perusteet hakemuksen käsittelyä varten (ks. alla), jotta vältytään hakemuksen uusintakäsittelyltä, lisäselvityspyynnöiltä ja käsittelyn sekä hyväksymisen viivästymiseltä. Erityispätevyystoimikunta tekee päätökset kokonaisarvion perusteella soveltaen ko. kriteereitä.

Puutteellisten hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

Erityistason koulutuspaikan yleiset kriteerit:

  • Yksikkö pystyy tarjoamaan koulutustavoitteet täyttävää koulutusta
  • Yksikön toiminta palliatiivisen hoidon erityistason yksikkönä on vakiintunutta (toiminut vähintään vuoden)
  • Vastuukouluttaja on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyslääkäri, joka omaa riittävän kliinisen pätevyyden koulutustehtävään. Vastuukouluttaja vastaa koulutuksen asianmukaisuudesta ja laadusta
  • Koulutettava saa päivittäin ohjausta palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyslääkäriltä, joka osallistuu yksikön päivittäiseen toimintaan, on koulutettavan työaikana konsultoitavissa ja paikan päällä saatavilla
  • Yksiköllä on kirjallinen koulutussuunnitelma koulutettavalle
  • Koulutettavan työ kohdistuu palliatiivisen hoidon potilaisiin
  • Yksikkö tarjoaa toimipaikkakoulutusta vähintään 2 tuntia kuukaudessa
  • Yksikkö mahdollistaa koulutettavan osallistumisen toimipaikan ulkopuoliseen teoreettiseen koulutukseen
  • Yksikössä toimii moniammatillinen palliatiivinen tiimi (vähintään lääkäri, sairaanhoitaja ja erityistyöntekijät)
  • Koulutettavan työ on ensisijaisesti täysiaikaista (osa-aikaisuuden osalta ks. erityispätevyyskriteerit Suomen Lääkäriliiton verkkosivulta)

Anomuksessa tulee käsitellä kukin kriteeristön kohta. Vastuukouluttajan lyhyt CV (max. 2 sivua) tulee liittää pdf-tiedostona (koko max 2Mt) hakemukseen.

Yksikkömme sisältää
Yksikömme henkilökuntaan kuuluu/saamme palvelun/ostamme palvelun?
Hoitoomme kuuluu

Yksikön henkilökuntaresurssi

Kokoainainen = 1; puolipäiväinen = 0,5; 

1 pvä viikossa =0,2 jne.

Miten yksikön päivystysaikainen lääkärikonsultaatio on hoidettu?

Arkisin virka-ajan ulkopuolella
Viikonloppuisin
Millainen päivystys on?

Lähettämällä lomakkeen vastuukouluttaja vakuuttaa tiedot oikeellisiksi ja sitoutuu ilmoittamaan palliatiivisen lääketieteen erityispätevyystoimikunnalle, jos yksikön koulutusedellytykset muuttuvat, sekä toimittamaan koulutusyksikön vuosiraportin vuosittain 15.3. mennessä. Raportoinnin laiminlyönti voi johtaa koulutusoikeuden peruuttamiseen.