Koulutuspaikkahakemus

Erityispätevyyskoulutuspaikaksi haetaan oikeuksia erityispätevyystoimikunnalta. Toimikunta käsittelee hakemuksia kaksi kertaa vuodessa. Hakemuslomake on sähköinen, se pitää lähettää heti täyttämisen jälkeen ja myöhempi korjaaminen ei ole mahdollista. 


Yleiset ohjeet: 

Hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa. Sekä hakemusten käsittelyajankohdat että hakemusten viimeiset toimitusajankohdat käyvät ilmi erityispätevyysohjeesta.

Hakemuksessa tulee antaa erityispätevyyskoulutuksen kriteereiden mukaiset selvitykset ja perusteet hakemuksen käsittelyä varten (ks. alle erityisyksikön kriteerit), jotta vältytään hakemuksen uusintakäsittelyltä, lisäselvityspyynnöiltä ja käsittelyn sekä hyväksymisen viivästymiseltä.

Puutteellisten hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

Hakemukseen tulee liittää tarvittaessa lisäselvityksiä tai perusteluita, joihin haluaa vedota hakemuksen hyväksymiseksi.

KRITEERIT

Koulutusta antavassa erityisyksikössä:

  • toimii palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden omaava tutor-lääkäri
  • suurin osa potilaista on palliatiivisessa ja / tai saattohoidossa
  • palliatiivinen hoito on järjestetty katkeamattomasti ympäri vuorokauden
  • potilaita hoitaa palliatiivinen tiimi; vähintään lääkäri, sairaanhoitaja ja erityistyöntekijöitä (esim. sosiaalityöntekijä, pappi, fysioterapeutti)
  • hoitoa annetaan sekä avohoidossa (palliatiivinen poliklinikka, kotisairaala, muu kotihoito) että vuodeosastolla

Koulutettavan työnkuva erityisyksikkökoulutuksen aikana:

  • koulutettavan työ kohdistuu palliatiivisen hoidon potilaisiin
  • koulutettava saa ohjausta erityispätevyyslääkäriltä päivittäin
  • koulutettavan työ on ensisijaisesti täysiaikaista (osa-aikaisuuden osalta ks. erityispätevyyskriteerit Suomen Lääkäriliiton verkkosivulta)

Anomuksessa tulee selkeästi käsitellä kukin kriteeristön kohta. Anomuksen vapaamuotoisen tekstin enimmäispituus on kaksi sivua.

Yksikkömme sisältää *

Tutorilla pitää olla palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Yksikkömme on onkologisen yksikön yhteydessä? *
Yksikömme henkilökuntaan kuuluu/saamme palvelun/ostamme palvelun? *
Hoitoomme kuuluu *

Yksikön henkilökuntaresurssi

puolipäiväinen työntekijä = 0,5

1 pvä viikossa =0,2

Miten yksikön päivystysaikainen lääkärikonsultaatio on hoidettu?

Arkisin *
Viikonloppuisin *
Millainen päivystys on? *
Potilaat ohjautuvat yksikköön *

Lähettämällä lomakkeen tutor-lääkärit ja vastuulääkäri sitoutuvat ilmoittamaan palliatiivisen lääketieteen erityispätevyystoimikunnalle, jos yksikkön koulutusmahdollisuudet tai kouluttajat muuttuvat. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa koulutusoikeuden peruuttamiseen. Sitoudumme myös vuosittaiseen erityisyksikön vuosiraporttiin, joka tulee täyttää aina seuraavan vuoden tammikuun alussa.