Lapin hyvinvointialue

Lapin keskussairaalan palliatiivinen keskus

Vastaava kouluttaja, koulutusjaksojen tiedustelu: 
Oyl Anu Usvasalo 
etunimi.sukunimi@lapha.fi
p. 0406473262

 

Tervetuloa Lappiin!

Lapin keskussairaalan (LKS) Palliatiivinen keskus on Suomen pohjoisin palliatiivisten lääkäreiden erityistason koulutuspaikka. LKS:n Palliatiivisessa keskuksessa koulutettava lääkäri toimii tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitajan kanssa ja osana moniammatillista työryhmää. Työnkuvaan kuuluu mm. poliklinikkavastaanotot sisältäen myös etävastaanotot, säännölliset osastokierrot, konsultaatiotoiminta sairaalan osastoille ja kuntien terveyskeskuksiin sekä psykososiaalisen tuen suunnittelu muiden ammattilaisten kanssa. Kts tarkemmin koulutuksessa olevan lääkärin viikko-ohjelma erillisessä tiedostossa.

Palliatiivinen keskus koordinoi palliatiivisen hoidon järjestämistä Lapin hyvinvointialueella. Keskuksessa työskentelee erityiskoulutettu henkilökunta. Kaksi erityispätevyyslääkäriä takaavat koulutuksen jatkuvuuden ja päivittäisen konsultointi-/tutorointimahdollisuuden koulutuksessa olevalle lääkärille.

Palliatiivinen keskus toimii Syöpätautien poliklinikan yhteydessä ja palvelee potilaita diagnoosista riippumatta. Lapin hyvinvointialueella on noin 176 000 asukasta 21 kunnassa.

Palliatiivinen keskus toimii Rovaniemellä Lapin keskussairaalan tiloissa arkisin virka-aikaan.

 

POLIKLINIKKA JA KONSULTAATIOTIIMI

Palliatiivisessa keskuksessa on lääkärin ja sairaanhoitajan poliklinikkavastaanotot. Poliklinikka toimii arkipäivisin. Pitkien välimatkojen takia vastaanottoja toteutetaan myös etäyhteyksin, pääasiassa yhteistyössä kotipaikkakunnan kotisairaalaan, kotisairaanhoidon, osaston tai poliklinikan kanssa.

Keskuksella on myös konsultaatiotoimintaa sairaalan osastoille ja poliklinikoille sekä puhelinkonsultaatioina koko hyvinvointialueelle. Keskus tekee läheistä yhteistyötä muiden erikoisalojen kanssa.

 

OSASTOHOITO

Palliatiivista interventiota tarvitseville potilaille on varattu kaksi osastopaikkaa LKS:n kirurgisella osastolla. Palliatiivisen ja saattohoidon vuodeosastohoito toteutetaan Rovaniemellä joko LKS:n tai terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Muiden kuntien asukkaiden vuodeosastohoito toteutetaan mahdollisuuksien mukaan oman kunnan terveyskeskuksen osastolla. Tarvittaessa Palliatiivinen keskus antaa konsultaatioapua kuntien terveyskeskuksille

 

KOTISAIRAALA

Kotisairaala toimii Lapin hyvinvointialueella Ivalossa, Kemissä, Kemijärvellä, Kittilässä, Pellossa, Rovaniemellä, Sallassa, Sodankylässä ja Torniossa.  Valtaosassa muita kuntia kotisaattohoito onnistuu kotisairaanhoidon tuella. Tavoitteena on hoitaa myös asumispalveluiden asukkaat omassa hoitopaikassaan loppuun asti.

 

PSYKOSOSIAALINEN TUKI

Lapin keskussairaalan Palliatiivisessa keskuksessa toimii psykososiaalisen tuen moniammatillinen työryhmä. Ryhmään kuuluvat lääkärit, sairaanhoitajat, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja sekä sairaalapapit. Tuen tarvetta arvioidaan yhdessä potilaan ja omaisten kanssa.

 

Tällä hetkellä Lapin keskussairaalan Palliatiivisessa keskuksessa voi suorittaa 6 kk uusien koulutuskriteereiden mukaisesta käytännön koulutuksesta, samoin vanhojen kriteereiden mukaiset 6 kk.

Erityispätevyys koulutusoikeus on myönnetty 7.6.2023, seuraavin rajauksin: 

Koulutuksesta voi hankkia maksimissaan 6kk kyseisessä yksikössä.