Kymenlaakson hyvinvointialue 

Palliatiivinen keskus ja kotisairaala

Yhteydenotot

Ylilääkäri Terhi Harjula
terhi.harjula@kymenhva.fi
p. 0403586006

Palliatiivisen keskuksen alta koordinoidaan ja tuotetaan erityistason palliatiivisen hoidon palvelut koko Kymenlaakson alueelle, väestöpohja  on n. 160 000 asukasta.

Palliatiivisen keskuksen alla Kymenlaaksossa toimivat palliatiiviset poliklinikat, palliatiiviset osastot, palliatiivinen kotisairaalatoiminta, sekä konsultaatiotiimi. Yksiköt ovat sijoittuneet Kymenlaakson kahteen suurimpaan keskukseen Kouvolaan ja Kotkaan sisältäen samat toiminnot molemmissa toimipisteissä.

Palliatiiviset poliklinikat toimivat arkisin 5pv/vko. Poliklinikkatyöhön sisältyy vastaanottotyötä itsenäisesti sekä erityiskoulutettujen hoitajien kanssa, konsultaatioita poliklinikan omista potilaista, lähetteiden käsittelyä, sekä toimimista konsultoitavana tahona mm. kotihoidon- ja hoivakotien lääkäreille saattohoitotilanteissa.

Kotisairaalat toimivat 24/7 vastaten heikompikuntoisista palliatiivisista kotipotilaista. Kotisairaalat myös reagoivat Palliatiivisten poliklinikoiden potilaiden akuutteihin voinnin muutoksiin. Lääkärin työnkuvaan kuuluvat kotikäynnit ja konsultaatiot. Hoivakodit voivat konsultoida kotisairaalaa esim. kipupumppuhoidon tarpeessa. Kotisairaala hoitaa myös mm. infektiopotilaita.

Palliatiiviset osastot Villa Meri (Karhula) ja Villa Apila (Kouvola) ovat tarkoitettu akuuttiin hoitoon sekä saattohoitoon. Osastot toimivat myös kotona olevien palliatiivisten potilaiden tukiosastoina, jolloin poliklinikan ja kotisairaalan potilaat voivat tarvittaessa siirtyä kotoa suoraan osastolle. Osastot ovat 10-paikkaisia.

Palliatiivinen konsultaatiotiimi on liikkuva lääkäri-hoitaja -työpari, joka jalkautuu alueen eri sairaaloiden osastoille viemään apua oirehoidon ongelmiin ja levittämään palliatiivista osaamista. Konsultaatiotiimi pitää myös rinnakkaisvastaanottoja jarruttavan hoitolinjauksen vaiheessa oleville potilaille.

Palliatiivisessa keskuksessa työskentelee 7 vakituista virkalääkäriä. Kouluttajalääkäreinä meillä toimivat kolme erityispätevyyslääkäriä. Työnkiertoa toteutetaan joustavasti. Punktiotoimenpiteitä on mahdollista oppia kannettavaa uä-laitetta hyödyntäen. Työ kaikissa yksiköissä on moniammatillista. Henkilökuntamme on motivoitunutta ja pitkäaikaista. Hyvinvointialueellamme sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito käyttävät samaa LifeCare-tietojärjestelmää. 

Meillä voit suorittaa erityistason käytännön koulutusjakson, jonka kestoa ja sisältöä on mahdollista räätälöidä tarpeen mukaan.

Tervetuloa iloiseen joukkoomme!
Terveisin Terhi, Laurat, Zhanna, Päivi, Alena ja Riina