Tays Hatanpään palliatiivinen osasto ja kotisairaala

TAYS Hatanpään palliatiivisen osaston vastuulla on erityisesti keskuksen ei-malignien sairauksien erityistason palliatiivinen hoito ja saattohoito. 18 paikkainen osasto hoitaa yli 350 potilasta ja yli 400 hoitojaksoa vuodessa. Osastolla toimii erikoislääkäri (erityispätevyyskoulutus loppuvaiheessa), erikoistuva lääkäri sekä kouluttajana toimiva palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyslääkäri (päivittäinen konsultaatio ja ylikierto viikottain).

Oppimistavoitteina on palliatiivinen hoito ja saattohoito palliatiivisen osaston toimintaympäristössä. Erityisesti tavoitteena on oppia ei-malignien sairauksien palliatiivista hoitoa mukaan lukien vaativat tilanteet kuten hengitystukihoitojen käyttö. Myös toimenpiteitä (punktiot) opetetaan erikoistuvalle. Moniammatillinen toimintatapa ja aamukokoukset ovat keskeinen osa osaston toimintaa. Hoitoneuvottelut potilaiden ja perheiden kanssa ovat päivittäisiä. Jakson aikana on mahdollisuus myös tutustua Hatanpään kampuksen palliatiiviseen konsultaatiotoimintaan.

Hatanpään kotisairaala tuottaa vaativan erityistason palliatiivista hoitoa ja kotisaattohoitoa palliatiivisen keskuksen kokonaisuudessa. Vaativissa tilanteissa on optio jalkautua koko hyvinvointialueelle. Kotisairaalassa toimii kolme erikoislääkäriä (yleislääketiede, anestesiologia ja sisätaudit), joista kahdella on palliatiivinen erityispätevyys. Sairaanhoitajia on yli 30. Palliatiivisia potilaita hoidetaan yli 700 vuodessa ja heistä kuolee kotona 100-150/vuosi. Kotisairaala toteuttaa vaativassa saattohoidossa tarvittavan hoidon potilaiden kotiin 24/7. Tämä sisältää esim. sedaation, suolitukosten konservatiivisen hoidon ja hengitystukihoidot. Kotisairaala tukee myös palveluasumisessa tapahtuvaa saattohoitoa. Erityistä psykososiaalista tukea tuotetaan Pirkanmaan hoitokodin yhteistyöllä. Tukiosastoina toimivat Pirkanmaan hoitokoti sekä Hatanpään sairaalan palliatiivinen osasto.

Erityispätevyyskoulutuksessa oleva lääkäri hoitaa palliatiivisia potilaita ja kotisaattohoitoa erityispätevyyslääkärin ohjauksessa. Tähän kuuluvat hoitoneuvottelut, lääkkeelliset ja lääkkeettömät palliatiivisen hoidon menetelmät kotiympäristössä sekä läheisten ja kotona selviämisen tukeminen.

Oppimistavoitteina on oppia laaja-alaisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon menetelmät kotiympäristössä ja palveluasumisessa sekä psykososiaalinen ja perhekeskeinen tukeminen potilaan omassa asuinympäristössä.

Vastuukouluttajat:

El.Lea Aalto (Kotisairaala)

lea.aalto@pirha.fi

 

Oyl. Sirpa Leivo-Korpela (Osasto)

sirpa.leivo-korpela@pirha.fi

 

Muut kouluttajat:

El. Elina Kuittinen

Yl. Antti Wallgren

Ayl. Reetta Piili