Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan palliatiivinen keskus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) alueella asuu n. 200 000 asukasta. Alueen sairaala on HUS Hyvinkään sairaala.

Keusotessa toimii yksi HUS alueen palliatiivisista keskuksista. Palliatiivinen keskus tarjoaa B-tason eli erityistason hoitoa. Keskus koostuu alueellisesta kotisairaalasta, palliatiivisesta osastosta (tiimistä) ja palliatiivisesta poliklinikasta. Keskuksen toimintaa kehitetään edelleen STM- suositusten mukaisesti osana HUS alueen kehittämistyötä. Keusote työantajana tukee ja mahdollistaa henkilöstön lisäkoulutusta palliatiiviseen hoitoon. Keusote on toiminut aikaisemmin kuntayhtymänä ja toiminnot ovat jo vuosien ajan olleet alueellisia, mahdollistaen myös hyvinvointialuetasoisen hoidon laadun kehittämisen. Potilastietojärjestelmä on koko alueella Omni360.

Koulutusjaksolla olevan lääkärin työ sisältää työtä keskuksen yksiköissä sovittuina jaksoina, erityispätevyyslääkärin ohjauksessa.

Alueellinen kotisairaala

Kotisairaala toimii 24/7 koko hyvinvointialueella ja vastaa erityistason palliatiivisesta hoidosta kotona ja asumispalvelussa. Kotisairaalassa työskentelee kuusi lääkäriä, joista neljällä on palliatiivinen erityispätevyys. Toimistoja on neljä (Koillinen, Kaakko, Lounas ja Luode) ja niiden yhteydessä on myös poliklinikkatilat. Lääkärit työskentelevät virka-aikana.

Palliatiivinen osasto (tiimi)

Hyvinkään H-sairaalassa toimii 8-paikkainen palliatiivinen osasto, jossa toteutetaan erityistason palliatiivista osastohoitoa. Osastolla työskentelee yksi lääkäri, jonka työpanos kohdistuu pääosin osastolle. Työaika on virka-aika.

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen pkl toiminta siirtyy 1.1.24 Keusoten järjestämäksi. Pkl toimintaa on alueella ollut jo vuosia, aikaisemmin HUS Hyvinkään sairaalan järjestämänä. Pkl tilat ovat H-sairaalassa kotisairaalan ja palliatiivisen osaston yhteydessä. Työaika on virka-aika.

Muu toiminta

HUS Hyvinkään sairaalan palliatiiviset konsultaatiot

Em työkuviin voi yhdistää sairaalan palliatiivisen konsultin työtä.

Palliatiivinen takapäivystys erityistason yksiköille viikonloppuisin

Takapäivystys toimii erityistason yksiköiden eli kotisairaalan ja palliatiivisen osaston sairaanhoitajien tukena tilanteissa, joissa päivystysaikana tarvitaan ennakoinnista huolimatta hoito-ohjeita. Päivystys on osa STM:n suositusten mukaista kehittämistyötä.

Yhteystiedot:

ylilääkäri Anni Karppila

Alueellinen kotisairaala ja palliatiivinen keskus, Akuuttiosastot

anni.karppila@keusote.fi p. 050 4970883