HUS Porvoon palliatiivinen keskus

HUS Porvoo palliatiivinen keskus koostuu palliatiivisesta poliklinikasta, Itä-Uudenmaan alueellisesta kotisairaalasta ja konsultaatioyksiköstä. Tuloillaan on myös erityistason vuodepaikat. Keskus palvelee Porvoon, Loviisan, Sipoon, Askolan, Lapinjärven ja Pornaisten asukkaita ja väestöpohja on n 100 000.

Keskuksen tärkein tavoite on palliatiivisten potilaiden ja ikäihmisten hoidon kokonaisvaltainen turvaaminen tutussa yksikössä, jotta turhilta terveydenhuollon kontakteilta ja tutkimuksilta, etenkin päivystyskäynneiltä, vältytään. Tämä perustuu hyvään ja suunnitelmalliseen ennakointiin ja tiiviiseen seurantaan. Kotisairaala pyrkii hoitamaan kaikki potilaat loppuun saakka heidän kodeissaan tai asumisyksikössään, heidän näin toivoessaan.

Palliatiivinen keskus kehittää ja koordinoi alueen palliatiivista- ja saattohoitoa yhteistyössä Porvoon sairaalan muiden yksiköiden ja perusterveydenhuollon kanssa. Keskuksen tehtävänä on myös edistää alueen palliatiivista osaamista.

Päätoimipiste sijaitsee Porvoon sairaalassa ja lisäksi kotisairaalalla on sivutoimipisteet Loviisan ja Sipoon terveyskeskusten yhteydessä. Erityistason (B) vuodepaikat on tarkoitus sijoittaa Porvoon kaupungin Näsin kuntoutuskeskuksen yhteyteen. Siellä sijaitsee myös suurin osa alueen A-tason tukipaikoista.

Keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 2,5 lääkäriä ja 15 sairaanhoitajaa sekä osastonhoitaja. Lisäksi keskuksen käytettävissä on sosiaalihoitaja, palliatiivinen asiantuntijasairaanhoitaja sekä sairaalapastori. Toimintaa on kotisairaalassa 24/7 ja päivystysaikana konsultoinneista vastaa palliatiivisten potilaiden osalta tarvittaessa sairaalan anestesiapäivystäjä.

Tällä hetkellä erityispätevyyspalvelua voi suorittaa poliklinikalla ja kotisairaalassa, jatkossa myös tukiosastolla.katarina.borup(at)hus.fi


Saanut koulutusoikeudet 2/2021