Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyysvaatimukset 1.1.2022 alkaen löytyvät Lääkäriliiton verkkosivuilta

Erityispätevyyden voi suorittaa myös alla esitettyjen aiempien koulutuskriteereiden mukaisesti 31.12.2023 saakka (siirtymäaika).

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutuksen lokikirja

Teoreettinen koulutus

Teoreettista koulutusta voi hankkia kotimaiselta kurssilta tai pohjoismaiselta kurssilta ja lisäksi muista soveltuvista koulutuksista.

Kotimaisen kurssin järjestää Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistys. Kurssilaisten valinta tehdään Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistyksen hallituksessa.

Pohjoismainen kurssi eli Nordic Specialist Course in Palliative Medicine (NSCPM) järjestetään yhteistyössä pohjoismaisten yhdistysten kanssa. Kurssilaisten valintaehdotukset tehdään Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistyksen hallituksessa ja lopullinen valinta NSCPM:n ohjausryhmässä.

Sähköiset hakulomakkeet kursseille löytyy tältä verkkosivulta, kun seuraavalle kurssille haku alkaa.

Teoreettisen ja käytännön koulutuksen hyväksyy erityispätevyystoimikunta. Erityispätevyyden myöntää Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja erityispätevyystoimikunnan esityksestä.  Erityispätevyyttä haetaan sivustolla olevan hakullomakkeella sähköisesti.

Erityispätevyystoimikunnan puheenjohtaja: Kristiina Tyynelä-Korhonen, kristiina.tyynela-korhonen@kuh.fi

Erityispätevyystoimikunnan sihteeri: Kaisa Rajala, kaisa.rajala(at)bouldertehdas.fi