Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyysvaatimukset 1.1.2022 alkaen löytyvät Lääkäriliiton verkkosivuilta

Erityispätevyyden voi suorittaa myös alla esitettyjen aiempien koulutuskriteereiden mukaisesti 31.12.2023 saakka (siirtymäaika). Viimeinen hakemuksen jättöpäivä on 31.12.2023, jos aikoo hakea vielä ao. aiempien koulutuskirteereiden mukaisesti.

Palliatiivinen erityispätevyystoimikunnan 2/2023 hyväksymät lastenlääkäreiden palliatiivisen erityispätevyyden vaatimukset 

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutuksen lokikirja (uudet kriteerit)

Teoreettinen koulutus

Teoreettista koulutusta voi hankkia kotimaiselta kurssilta, pohjoismaiselta kurssilta ja muista soveltuvista koulutuksista.

Kotimaisen kurssin järjestää Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistys. Kurssilaisten valinta tehdään Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistyksen hallituksessa.

Pohjoismainen kurssi eli Nordic Specialist Course in Palliative Medicine (NSCPM) järjestetään yhteistyössä pohjoismaisten yhdistysten kanssa. Kurssilaisten valintaehdotukset tehdään Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistyksen hallituksessa ja lopullinen valinta NSCPM:n ohjausryhmässä.

Sähköiset hakulomakkeet kursseille löytyvät näiltä verkkosivuilta, kun seuraavalle kurssille haku alkaa.

Teoreettisen ja käytännön koulutuksen hyväksyy erityispätevyystoimikunta. Erityispätevyyden myöntää Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja erityispätevyystoimikunnan esityksestä.  Erityispätevyyttä haetaan sivustolla olevan hakulomakkeella sähköisesti.

Erityispätevyystoimikunnan puheenjohtaja: Juho Lehto, juho.lehto@tuni.fi

Erityispätevyystoimikunnan sihteeri: Kaisa Rajala, kaisa.rajala@bouldertehdas.fi