Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) palliatiivisen hoidon yksikkö 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveysppiirin (EKSOTE) Armilan sairaalan osastosta 4:stä on tehty 12-paikkainen saattohoito-osasto. Osastolla hoidetaan B- ja C-tason vaikeampihoitoisia saattohoitopotilaita. Se toimii myös B- ja C-tason kotisaattohoitopotilaiden taustaosastona. Osastosta vastaavana lääkärinä toimii palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri. Lääkärin ja hoitajien lisäksi osastolla toimii fysioterapeutti, sosiaalihoitaja ja sairaalapappi. Henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti. Osa hoitajista on suorittanut tai parhaillaan suorittaa palliatiivisen hoidon erityisopintoja. Vuonna 2015 osastolla hoidettiin 185 potilasta. Osastolla toteutetaan Lean-filosofian mukaista johtamista. Armilan sairaalan osasto 4:n yhteydessä toimii EKSOTE:n erikoissairaanhoidon palliatiivinen poliklinikka. Poliklinikka toimii kahtena päivänä viikossa. Poliklinikalla on oma hoitaja ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri. Vuonna 2015 poliklinikalla kävi 59 potilasta. Kotisaattohoitopotilaita hoitaa yhteistyössä poliklinikan ja osasto 4:n kanssa Tehostettu kotisairaanhoito (TeHoSa). Palliatiivisen yksikön lääkärit ja poliklinikan hoitaja kiertävät säännöllisesti keskussairaalan osastoja ja tarvittaessa myös piirin terveyskeskuksia ja hoivapaikkoja. EKSOTE:n palliatiivisella yksiköllä on koulutusoikeudet palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistuville. Ohjaajina toimivat palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistuneet anestesiologi Eero Vuorinen ja geriatri Marja-Riitta Jaakkola. Erikoistuva työskentelee pääosin osastolla, mutta pitää myös vastaanottoa poliklinikalla sekä tekee kotikäyntejä ja osallistuu muutoinkin TeHoSa:n kotisaattohoitopotilaiden hoitoon. Aya Broman, ol Palliatiivinen yksikkö Armilan Kuntoutuskeskus/os 4 EKSOTE (aya.broman@eksote.fi)