Pohjanmaan hyvinvointialue

Vaasan keskussairaalan palliatiivinen keskus

Palliatiivinen keskus vastaa Pohjanmaan hyvinvointialueella erityistason B palliatiivisesta hoidosta ja kuuluu erikoissairaanhoidon alaisuuteen osana syöpätautien poliklinikkaa. Palliatiivisessa keskuksessa hoidetaan syöpäpotilaiden (mukaan lukien hematologiset ja gynekologiset) lisäksi non-maligneja parantumattomia sairauksia, muun muassa ALS-sairautta ja keuhosairauksia sairastavia potilaita. Syöpäpotilaita voidaan myös tarvittaessa ottaa palliatiivisen poliklinikan rinnakkaiskäynnille, vaikkei potilaalla vielä olisi palliatiivista hoitolinjausta, jos se oirekuvan tai psykososiaalisen tilanteen osalta on tarpeen. Palliatiivisen keskuksen tiimi tekee myös osastokonsultaatiokäyntejä kaikille Vaasan sairaala-alueen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastoille.

Palliatiivisessa keskuksessa työskentelee kaksi palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyslääkäriä (vuoropäivin), kliininen asiantuntijahoitaja, sairaanhoitaja sekä sairaanhoitaja, joka tarjoaa psykososiaalista tukea. Kaikki palliatiivisessa keskuksessa työskentelevät ovat erikoistuneet palliatiiviseen hoitoon (hoitajilla 30 op:n palliatiivinen erikoistumiskoulutus). Moniammatilliseen tiimiin kuuluu myös oma sairaalafarmaseutti, sekä läheisessä yhteistyössä kuntoutusohjaaja (jolla ERKO-koulutus), sairaalapapit, Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja ja psykoterapeutti sekä sairaalan muut erityistyöntekijät. Joka toinen viikko pidetään palliatiivisen keskuksen koordinoima moniammatillinen meeting, jossa käsitellään ennalta ilmoitettuja, haastavia potilastapauksia. Palliatiivinen keskus on syksyllä 2023 muuttanut väljiin, kauniisiin tiloihin syöpäpoliklinikasta erillään. Keskuksella on kolme palliatiivista interventiopaikkaa syöpä- ja veritautien vuodeosaston yhteydessä. Osastolla hoidetaan myös vaativaa saattohoitoa, vuonna 2023 osastolla oli 60 kuolemaa. Syöpätautien osastolla vastaava erikoislääkäri ja 7 sairaanhoitajaa ovat erikoistuneet palliatiiviseen hoitoon.

Palliatiivisen keskuksen kanssa samoissa tiloissa ja läheisessä yhteistyössä toimii Pohjanmaan keskisen alueen kotisairaala (Vaasa, Mustasaari, Laihia), alueen ainoa 24/7-hoitoa tarjoava kotisairaala. Koulutukseen kuuluu myös kotisairaalassa suoritettava osuus. Kotisairaalan vastaavalla lääkärillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Tiloissa on myös pieni päiväsairaalayksikkö, jossa on mahdollista antaa esim. infuusioita polikliinisesti. Päiväsairaalayksikköä voivat hyödyntää sekä kotisairaalan että palliatiivisen poliklinikan potilaat.

Palliatiivisen hoidon verkosto Pohjanmaan hyvinvointialueella on tiivis. Alueella on kotisairaalatoimintaa myös pohjoisella sekä eteläisellä alueella (klo 7-22). Kotisairaaloiden palliatiivisilla sairaanhoitajilla on ERKO-opinnot. Palliatiivisen keskuksen lääkäri pitää lähivastaanottoa erityistason palliativiisille potilaille Närpiössä ja Pietarsaaressa noin kerran kuukaudessa. Palliatiivinen keskus järjestää koulutuksia palliatiivisesta hoidosta säännöllisesti, koko päivän koulutuksia noin 3 kertaa vuodessa. Lisäksi koulutettava voi seurata Turun palliatiivisen keskuksen aamumeetingejä. On myös mahdollista seurata etänä TAYS:n ja TYKS:n syöpätautien aamumeetingeja soveltuvin osin.

Pohjanmaan hyvinvointialueen yleislääketieteen osasto 3 Vaasan keskussairaalan yhteydessä on profiloitunut palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon, ja tarjoaa koko hyvinvointialueen asukkaille erityistason palliatiivisen hoidon palveluita. Vuodepaikkoja osastolla on tällä hetkellä 18 + 1 kotisairaalan tukipaikka. Saattohoitopalvelua on mahdollista suorittaa myös tällä osastolla erityispätevyyslääkärin alaisuudessa. Osasto ei kuitenkaan vielä (4/2024) täytä kaikkia erityistason B kriteerit;, tavoitteena on, että osasto vuonna 2025 täyttäisi kriteerit.
 

Yhteyshenkilö ja vastuukouluttaja:

heidi.bengts(at)ovph.fi