Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Etelä-Pohjanmaan palliatiivinen keskus

Yhteydenotot:

Oyl Kaisa Anttila

Palliatiivinen keskus/ 24/7-palvelut,  Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

p. 050-474 2675,  kaisa.anttila@hyvaep.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella palliatiivista hoitoa toteutetaan moniammatillisesti, yhteistyössä perustason ja erityistason toimijoiden kanssa. Keskussairaalassa toimivan erityistason palliatiivisen keskuksen toimintaan kuuluu virka-aikana poliklinikkatoiminta sekä konsultaatiotuen tarjoaminen erikoissairaanhoidon eri yksiköille ja koko maakunnan alueelle. 24/7 toimivan päivystysosaston yhteydessä Palliatiivisella keskuksella on neljä palliatiivisen erityistason osastopaikkaa ja erityistason palliatiivista kotisairaalatoimintaa.

Perustason toimijoiden toteuttama hoito ja tuki lupaosastopaikkojen sekä kotisairaala- ja kotihoidon osalta ovat ehdottoman tärkeitä elämänloppuvaiheen potilaiden ja heidän läheistensä hoidossa. Palliatiivinen keskus ylläpitää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palliatiivisten potilaiden hoitoketjua sekä koordinoi ammattilaisten palliatiivista koulutusta. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti alueellisen palliatiivisen yhteistoimintaryhmän sekä kotisairaalaverkoston toimijoiden kanssa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue palvelee n. 192 000 asukasta ja on yhdistänyt 11 sote-organisaatiota ja pelastuslaitoksen. Alueella on 8 sote-keskuksen päätoimipistettä ja Seinäjoella keskussairaala.


Palliatiivinen keskus (B-taso) palvelee kaikkia pitkälle edenneestä sairaudesta kärsiviä tai kuolevia potilaita ja heidän läheisiään. Vahvuutenamme on potilaiden ja heidän perheidensä kokonaisvaltainen kohtaaminen sekä aito ja moniammatillinen yhteistyö. Erityistason palliatiivisen ja saattohoidon piiriin ohjautuminen tapahtuu lääketieteellisen arvion ja hoidonporrastusohjeiden mukaisesti. Poliklinikalle potilaat ohjautuvat lähetteellä. Erityistason osastomoduulissa pystymme muun muassa hoitamaan vaativan oirehoidon potilaita yhteistyössä eri erikoisalojen ammattilaisten kanssa, mm. järjestämään toimenpiteitä potilaille yhteistyössä radiologian yksikön kanssa. Vaativia kipupotilaita hoidetaan yhteistyössä anestesiologin ja kipuhoitajan kanssa. Pystymme myös tarjoamaan laadukasta henkistä, hengellistä ja sosiaalista tukea huomioiden koko perhe pienimmistä vanhimpiin perheenjäseniin.

Lääkäri tekee töitä kliinisesti erikoistuneiden sairaanhoitajien kanssa. Potilaiden hoidossa mukana ovat myös heidän tarpeidensa mukaan sosiaalityöntekijä, sairaalapappi, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, tulkki, vapaaehtoiset sekä keskussairaalassamme toimivat ainutkertaiset henkisen ensiavun työntekijät. Konsultaatiotiimissä työskentelemisessä verkostoituminen on taattua eri erikoisalojen kanssa ja haastavatkin tilanteet ratkeavat yhdessä tehden.

Palliatiivisessa keskuksessa on mahdollista suorittaa monipuolista palliatiivisen ja saattohoitolääkärin työtä. Työhön kuuluu olennaisena osana myös koulutus- ja meetingtoiminta. Päivittäistä työtä tehdään yhdessä erityispätevyyslääkärin kanssa. Säännöllinen työnohjaus on myös järjestetty. Palliatiivisessa keskuksessa tehtävä lääkärin työ kerryttää yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin palveluita muilta kliinisiltä aloilta (palliatiivinen lääketiede) 3kk erikoisalajakson verran. Muiden erikoisalojen erikoistujat saavat meillä tehdystä työstä yleislääketieteen palveluita 3 kk ja tämä hyväksytään yhtenä osana pakollista 9 kk:n terveyskeskuspalvelujaksoa.

Se joka haluaa tutustua lähes legendaariseen eteläpohjalaiseen ”puhumattomaan ja jäyhään” elämänasenteeseen, tulee pettymään, sillä tässä tiimissä puhutaan ja kuplitaan perinteitä rikkoen. Tule meille, me pidetään sinustakin huolta! 

Etelä-Pohjanmaan palliatiivisten lääkäreiden poppoo toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi, 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Tytti, Elle, Riitta, Katja, Tiina, Tuomo, Pauliina, Heidi, Jukka ja Kaisa