HUS palliatiivinen keskus

HUS Palliatiivinen keskus on HYKS ervan vaativan erityistason (C) palliatiivisen hoidon yliopistollinen keskus. Keskus koordinoi HUS sairaanhoitopiirin palliatiivisen hoidon palveluketjua ja toimii kiinteässä yhteistyössä kuntien palliatiivisten keskusten ja Terhokodin kanssa. HUS on sopimus vaativan erityistason saattohoidon tuottamisesta Terhokodissa. HUS ostaa Terhokodilta 11.5 osastopaikkaa.


HUS Palliatiivisessa keskuksessa hoidetaan vuodittain noin 2000 potilasta.


HUS Palliatiivisessa keskuksessa https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/palliatiivinen-keskus-meilahti#palliatiivinen-hoitoketju on

-      kokopäiväinen lähetepoliklinikka, jossa hoidetaan varhaisessa palliatiivisessa hoidossa olevia syöpä- ja ALS potilaita sekä muita palliatiivisessa hoidossa olevia potilaita

-      mobiili konsultaatiotiimi, joka jalkautuu Meilahden muiden toimialojen vuodeosastoille auttamaan palliatiivisessa ja saattohoidossa

-      3 interventiovuodepaikkaa Syöpäkeskuksen osastolla (vuoden 2023 alusta uuteen Siltasairaalaan tulee 10 palliatiivisen hoidon vuodepaikkaa)

-      Psykososiaalisen tuen yksikkö

-      Puhelinpäivystys HUS alueen lääkäreille ja palliatiivisen hoidon erityistason yksiköille 5/2022 alkaen kehittämishankkeen puitteissa

Keskuksessa työskentelee 5 palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden omaavaa erikoislääkäriä eri taustakoulutuksilla (onkologia, gynekologinen onkologia, keuhkosairaudet, geriatria) ja kaksi erikoistuvaa lääkäriä. Meilahden kipuklinikan erikoislääkäri työskentelee viikoittain keskuksessa. Psykososiaalisen tuen yksikössä työskentelee 7 osa-aikaista psykologia ja osa-aikainen psykiatri. Hoitotyön tiimiin kuuluu 7 sairaanhoitajaa.

Keskuksessa tehdään aktiivista palliatiivisen lääketieteen ja psykososiaalisen tuen tutkimusta yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkimusryhmän kanssa https://finpallresearchnet.fi/tutkimusryhmat/hy-tiina-saarto/ . Teemme myös aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä erilaisten hankkeiden puitteissa. 


Koulutusjakson alussa on yksilöllinen perehdytysohjelma ja päivittäin käydään yhdessä koulutettavan ja erikoislääkärin kanssa päivän potilaiden asiat läpi. Koulutettavan työparin toimii sairaanhoitaja. Keskuksella on jatkuva täydennyskoulutusohjelma sisältäen alan luentoja joka toinen viikko. Koulutusjakson aikana erityisesti vuorovaikutustaidot kehittyvät.


Koulutusjakson saattohoito-osuuden voi erikseen sopia suoritettavan Terhokodissa.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan koulutusjakson HUS Palliatiivisessa keskuksessa, ota yhteyttä

-      Tiina Saarto, ylilääkäri, professori, tiina.saarto@hus.fi, p. 050-4270256

-      Annika Riska oyl, annika.riska@hus.fi, p. 050-4677661