Tentti ja hakemus

Kun kaikki erityispätevyyteen vaadittavat suoritukset on tehty, voit hakea palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyttä. Hakemus löytyy täältä. Täytä hakemus huolella, koska et pysty korjaamaa sitä enää lähettämisen jälkeen. Hakemuksia ei tarkisteta ennen kokousta ja puuttelliset hakemukset siirretään seuraavaan kokoukseen. 

Erityispätevyystoimikunta kokooontuu kolme kertaa vuodessa ja esittää lääkäriliitolle pätevyyden myöntämistä. Lääkäriliitto hyväksyy pätevyydet toimikunnan esityksen perusteella ja laatii todistuksen noin 4-6 viikon kuluessa. 

Erityispätevyysvaatimukset löytyvät lääkäriliiton sivuilta.

Lääkäriliitto järjestää erityispätevyystentin kaksi kertaa vuodessa. 

Tentin sisältö:

Tentissä on 6 kysymystä, joista 4 on yleisiä ja 2 erikoisalakohtaisia. Yleisistä kysymyksistä yksi  koskee viimeaikaisiin tutkimuksiin ja näyttöön perustuvaa palliatiivistahoitoa. 


Päivämäärät ja ilmoittautuminen löytyvät lääkäriliiton sivuilla
Tästä näet viimeisen tentin kysymykset.

Jäsenille kooste aiemmista tentti kysymyksistä.