Espoon palliatiivinen keskus

Yhteystiedot

Hanna-Riikka Lehto

ylilääkäri / överläkare

Palliatiivinen keskus ja kotisairaala / Palliativt centrum och hemsjukhus 

Sairaalapalvelut/ sjukhustjänster

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/

Västra Nylands välfärdsområde

Karvasmäentie 6, 02740 Espoo

Karvasbackavägen 6, 02740 Esbo

p. /t. 040 5420916

hanna-riikka.lehto@luvn.fi 

Espoossa asuu noin 290 000 asukasta ja kaupunki tarjoaa palliatiivisen ja saattohoidon palveluita naapurikunnille Kirkkonummelle (noin 40 000 asukasta) ja Kauniaisiin (noin 10 000 asukasta). Kirkkonummella on oma kotisairaala. 


Espoon sairaalan palliatiivisessa yksikössä hoidetaan riippumatta taudista vaikeasti sairaita ja lähellä kuolemaa olevia aikuisia, joko polikliinisesti, kotona tai osastohoidossa Villa Glimsissä. 

Palliatiivisen keskuksen hoitotiimin kuuluvat lääkäreiden ja sairaanhoitajien lisäksi sairaalapastori, psykiatriset sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijä. Palliatiivisella yksiköllä tarjoa erityistason (B) palliatiivisen ja saattohoidon palveluita. Yksiköllä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden koulutuspaikkaoikeudet. 


Lääkärin lähetteellä ottaa palliatiivinen yksikkö kokonaisvastuun potilaan hoidosta siinä vaiheessa, kun erikoissairaanhoidossa on tehty päätös oireenmukaisesta hoitolinjasta. Potilas siirtyy palliatiivisen yksikön sisällä kodista sairaalaan ja sairaalasta kotiin joustavasti, ilman päivystyskäyntejä. Potilaiden laboratorio- ja kuvantamistutkimukset toteutetaan samalla sairaala-alueella sijaitsevassa HYKS Jorvin sairaalassa

Saattohoitoyksikkö Villa Glims

 Villa Glims on 15-paikkainen palliatiivisen ja saattohoidon yksikkö, jossa jokaisella potilaalla on oma huone ja siinä myös omaisella on yöpymismahdollisuus. Osasto toimii tukiosastona kotisairaalan ja palliatiivisen poliklinikan potilaille. Koko hoitotiimi tukee potilasta ja hänen omaisiaan potilaan hoidon aikana ja omaisia myös potilaan kuoleman jälkeen.


Espoon Kotisairaala

Kotisairaala järjestää sairaalatasoista hoitoa potilaan kotiin kaikkina vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. sairaanhoitajan kotikäyntejä tehdään 24/7, lääkärin kotikäynnit tapahtuvat virka-aikana. Kotisairaala vie saattohoidon tuen ja erityishoidot Espoon hoivakoteihin ja palvelutaloihin. Kotisairaalan yhteydessä toimii Liikkuva sairaala (LiiSa), päivystyksellisiin tilanteisiin erikoistunut diagnostiikka ja hoitoyksikkö, joka palvelee hoivakodeissa ja kotihoidossa olevia potilaita. Palliatiivisen toiminnan lisäksi kotisairaala hoitaa muita potilaita, esimerkiksi toteuttamalla suonensisäistä antibiootti- ja nestehoitoa.

Palliatiivisen poliklinikan

Palliatiivisen poliklinikan lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot toimivat virka-aikana. Poliklinikalta annetaan puhelinkonsultaatioapua sekä tehdään konsultaatiokäyntejä muihin Espoon ja Jorvin sairaalan hoitoyksiköihin palliatiivisista ja saattohoidon erityiskysymyksistä.

Julkaisuja