Erityispätevyyskoulutuspaikat

Erityistason koulutusoikeuden saaneet yksiköt

Erityispätevyystoimikunta hyväksyy yksikölle palliatiivisen lääketieteen erityistason koulutusoikeudet hakemuksesta. Hakemuksen pääset tekemään täältä.

Erityistason koulutusyksikköstatus myönnetään toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena. Erityisyksikön toiminta voidaan auditoida. Erityisyksikön vastuukouluttajan tai koulutuksesta vastaavan tahon on ilmoitettava, jos kouluttaja vaihtuu tai yksikön toiminnassa tapahtuu oleellisia koulutukseen vaikuttavia muutoksia. Erityistason koulutuspaikan on annettava ao. lomakkeella vuosiraportti vuosittain 15.3. mennessä. 

HUOM! Vuonna 2024 lähetetään tarkempi raportointipyyntö erillisellä lomakkeella, koska erityispätevyyskoulutuksen siirtymäaika on päättynyt.


Erityistason koulutuspaikkojen vuosiraportti

Raportti tulee toimittaa vuosittain 15.3 mennessä. Tällöin raportoidaan edellisen vuoden toiminta ja muutoin ajantasainen tilanne. Raportin palauttamatta jättäminen katsotaan ilmoitukseksi siitä, ettei toiminta ole aktiivista ja koulutusoikeudet voidaan peruuttaa, kunnes raportti on saatu. 

Koulutettavan työnkuvaan kuuluu

Seuraavassa osiossa kysytään yksikön potilaat ja suoritteet raportoitavana vuonna. Jos tiedät jostain kohdasta vain potilasmäärän tai vain suoritemäärän, niin vastaa tiedossa oleva. Vastaa jokaiseen kysymykseen.

Paljonko yksikössänne toteutui raportoitavana vuonna?

Kiitos, että käytit aikaasi ja vastasit kysymyksiin.