Erityispätevyyskoulutuspaikat

Koulutusoikeuden saaneet erityisyksiköt

Erityispätevyystoimikunta hyväksyy erityisyksiköille koulutusoikeudet hakemuksesta. Erityisyksikköstatus myönnetään toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisena. Erityisyksikön toiminta voidaan auditoida. Erityisyksikön koulutuksesta vastaavan tahon on ilmoitettava, jos kouluttaja vaihtuu tai yksikön toiminnassa tapahtuu oleellisia koulutukseen vaikuttavia muutoksia. Aina alkuvuodesta jokaisen paikan on annettava tällä sivustolla olevalla raporttipohjalla vuosiraportti (pohja näkyy vain kun asia on ajankohtainen).


Koulutuspaikka vuosiraportti

Jokainen yksikkö sitoutuu täyttämään raportin aina 15.3 mennessä, tuolloin ilmoitetaan edellisen vuoden toiminnasta. Raportin palauttamatta jättäminen katsotaan ilmoitukseksi, ettei toiminta ole aktiivista ja koulutusoikeudet voidaan jäädyttää kunnes raportti on saatu. 


Koulutettavan työnkuvaan kuuluu *

Seuraavassa osiossa kysytään yksikön vuodessa hoitamat palliatiiviset potilaat usealla eri tavalla. Vastaa numerolla jokaiseen kysymykseen.

Montako xxxx yksikössänne hoidetttiin raportoitavana vuonna?

Kiitos, että käytit aikaasi ja vastasit kysymyksiin.