Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen keskussairaalan palliatiivinen poliklinikka

Yksikkö sai 20.10.2021 palliatiiviset koulutusoikeudet

 

Palliatiivinen poliklinikka sijaitsee Lahdessa Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja palvelee koko hyvinvointialuetta (väestöpohja reilu 200 000). Poliklinikka on osa virtuaalista palliatiivista keskusta, joka on muodostettu vuosi sitten yhdessä palliatiivisen kotisairaalan ja osaston kanssa. Yhteistoiminta on tiivistä ja palliatiivisen poliklinikan erityisroolina on mm. varhainen palliatiivinen interventio, aktiivinen koulutustoiminta sekä palliatiivisen hoitoketjun koordinointi (lähetekäsittelyt, hoitoon ohjaus). Yhteinen työnohjaus palliatiivisen keskuksen lääkäreiden kesken aloitetaan 9/24 (tähän asti poliklinikalla on ollut oma, kuukausittainen työnohjaus).

Poliklinikka on auki virka-aikaan, jolloin paikan päällä on kaksi palliatiivista erityispätevyyslääkäriä sekä kolme palliatiivista hoitajaa. Osa työntekijöistä on lisäksi etätöissä tavoitettavissa ja konsultoitavissa (yhteensä pall.lääkäreitä on neljä, osa osa-aikaisia, ja hoitajia 3.5). Erikoisaloista edustettuina ovat onkologia, yleislääketiede ja geriatria. Yksi hoitajista vastaa kokoaikaisesti osastokonsultaatiotoiminnasta mutta muutkin hoitajat jalkautuvat tarvittaessa. Lääkärin työpäivään kuuluu sekä vastaanottotoimintaa että osastokonsultaatioita (n. 50/50%). Osastokonsultaatioita tulee lähes jokaiselta sairaalan erikoisalalta ja hoidon painopiste on usein varhainen interventio (palliatiivisesti linjaamattomat potilaat, elinajanennuste voi olla vuosia).

Poliklinikalla on sisätautiosaston yhteydessä kaksi palliatiivista interventiopaikkaa, jotka pidetään varattuina ainoastaan polin potilaille. Pääpaino on lyhytaikaisessa osastohoidossa (punktiot, kipulääkkeiden titraus, epämääräisen oireen selvittely, iv-hoidot); pidempiaikaisen osastohoidon tarpeen tullen potilas siirretään kaupunginsairaalan palliatiiviselle vuodeosastolle jatkohoitoon (osa pall.keskusta).

Polillamme työskentelee 50% työajalla psykologi, joka palvelee myös palliatiivisen kotisairaalan potilaita. Yhteistyö sairaalasielunhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, psykiatristen sairaanhoitajien, ravitsemusterapeuttien ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa on tiivistä.Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palliatiivinen yksikkö toimii avarissa tiloissa Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä Lahdessa. Kuntayhtymän alueella asuu reilu 200 000 asukasta ja palliatiivinen yksikkö koordinoi koko alueen palliatiivista hoitoketjua.

Lahdessa keskussairaalan läheisyydessä (2,5km päässä) toimii lisäksi kuntoutussairaala Jalmari, jossa on 20 vuodeosastopaikkaa palliatiivista ja saattohoitoa varten koko kuntayhtymän asukkaille. Kuntoutussairaalan tiloissa sijaitsee myös palliatiivisen kotisairaalan toimisto, joka palvelee toistaiseksi pääasiassa Lahti-Hollola akselilla mutta toimintaa ollaan aktiivisesti laajentamassa ympäristökuntiin. Muutoin palliatiivista hoitoa toteutetaan tällä haavaa ympäristökunnissa yhteistyössä paikallisen kotihoidon kanssa. Heinolassa toimii pienimuotoisesti myös palliatiivinen kotisairaala terveyskeskuksen vuodeosaston yhteydessä. Heinolassa työskentelee palliatiivisesti erityiskoulutettu lääkäri. Olemme parhaillaan tiivistämässä yhteistyötä/ yhdistämässä toimintaamme koko kuntayhtymän sisällä.

 

Palliatiivinen yksikkö tarjoaa säännöllisesti kuukausittain palliatiivista koulutusta koko kuntayhtymän terveydenhuollon ammattilaisille. Moniammatillinen yhteistyö toimii sujuvasti keskussairaalan kaikkien erikoisalojen kesken ja käytettävissä ovat mm. psykiatriset palvelut, sairaalapastorit, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapeutit. Vapaaehtoisten kouluttaminen on keskittynyt Jalmarin sairaalan yhteyteen.

Työnohjaus järjestetään toistaiseksi yhteisesti poliklinikan henkilökunnalle kerran kuussa, tarvittaessa tämä voidaan pyytää joko yksilötyönohjauksena tai erillisesti lääkäreille suunnattuna.

Koulutusoikeus koskee tällä haavaa keskussairaalan palliatiivista poliklinikkaa, joka vastaa myös sairaalan osastojen palliatiivisista konsultaatioista ja interventiopaikoista.

 

Olemme kehittämässä ja laajentamassa jatkuvasti toimintaamme: jos olet kiinnostunut alueemme palliatiivisesta työstä, olethan rohkeasti yhteydessä! Osa-aikainen työ ja osittainen etätyö on mahdollista järjestää helposti. Lahden rautatieasemalta on järjestetty sekä taksikuljetus että kaupunkipyörien käyttömahdollisuus keskussairaalaan. Sairaala on lämminhenkinen ja toimiva. Työn keskiössä on sekä potilaan hoidon sujuvuus että henkilökunnan viihtyvyys ja jaksaminen. Palliatiivinen yksikkö on kuuluisa luovasta yhteistyöstään ja hyvästä hengestään. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Yl Elina Vogel

Elina.vogel@phhyky.fi

044 482 8246

 Asiantuntijasairaanhoitaja Maarit Borgenström-Kontkanen

maarit.borgenstrom-kontkanen@phhyky.fi

044 440 6053

 Asiantuntijasairaanhoitaja Katri Pankinaho

katri.ervasti@phhyky.fi

044 440 3382