TAYS keskussairaalan palliatiivinen yksikkö

TAYS keskussairaalan palliatiivinen yksikkö on Kaupin kampuksen R-rakennuksessa. Yksikössä toimii 2 poliklinikkavastaanottoa ja konsultaatiotiimi, joka palvelee keskussairaalan kaikkia yksiköitä ja etäkonsultaation koko Pirkanmaata (YTA-aluetta). Samassa rakennuksessa toimii psykososiaalisen tuen yksikkö ja palliatiiviset interventiopotilaat hoidetaan viereisellä RS1-osastolla. Kipuanestesiologitiimi tarjoaa kivun hoidon erityisosaamisen. Yksikössä toteutetaan n. 1300 poliklinikkakäyntiä ja yli 1000 konsultaatiota vuodessa. Toimenpiteitä tehdään vuosittain n. 300 (punktiot, tunneloidut dreenit). Yksikössä toimitaan lääkäri-hoitaja-työpareina ja työnohjaus on kerran kuukaudessa.

Erityipätevyyskoulutuksessa oleva lääkäri toimii poliklinikalla sekä osallistuu palliatiiviseen konsultaatiotoimintaan. Poliklinikalla on ohjaava erityispätevyyslääkäri paikan päällä. Potilaita on n. 4-5 päivässä. Tutustuminen palliatiiviseen sädehoitoon järjestetään. Toimenpideopetus annetaan askites- ja pleurapunktioihin ja erikoistuvan toivoessa myös tunneloidun katetrin asentamiseen. Perehdytyksestä huolehditaan ja ensimmäisinä viikkoina on kevennetyt potilaslistat.

Oppimistavoitteina on oppia varhaisen palliatiivisen hoidon sisällöt erityistason hoitoineen, elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman teko, palliatiiviseen hoitoketjuun ohjaaminen, palliatiivinen konsultaatiotoiminta ja palliatiiviset toimenpiteet.

Vastuukouluttaja:

Ayl. Reetta Piili

reetta.piili@pirha.fi

 

Muut kouluttajat:

Prof. Juho Lehto

Ayl. Elina Tolvanen

El. Sonja Aho