Yhdistyksemme

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lääkäreiden palliatiivisen lääketieteen tuntemusta ja lääketieteellistä koulutusta. Yhdistys pyrkii yhteistyössä muiden yhdistysten, potilasjärjestöjen, viranomaisten ja yliopistojen kanssa vaikuttamaan lääkärikoulutuksen kehittämiseen palliatiivisen lääketieteen alueella. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan: Osallistumalla koulutusohjelmien sisällön suunnitteluun, tukemalla alan tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestämällä kansallisia/kansainvälisiä koulutustilaisuuksia, osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön palliatiivisen koulutuksen alueella ja toimimalla asiantuntijana palliatiivisen lääketieteen kysymyksissä. yhdistykseen kuuluu 250 palliatiivista lääkäriä.


Yhdistys järjestää vuosittain  Palliatiiviset päivät, joka on suurin kotimainen vuosittainen palliatiivisten lääkäreiden koulutustapahtuma, tapahtumaan osallistuu vuosittain noin yli 160 kollegaa. 


Järjestämme myös lääkäreille palliatiivista erityispätevyys koulutusta. Kaksivuotiset palliatiiviset kurssit: kotimainen ja pohjoismainen (NSCPM) alkavat vuorovuosin. Kotimaisella kurssilla on noin 30 paikkaa ja Pohjoismaiselle 4-8 paikkaa.