Kotimainen kurssi

Kotimainen palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskurssi 2020-2021Kurssin kesto 120 tuntia.  Jaksojen ajankohdat ovat alustavia.
Kurssimaksu on 750 euroa / jakso eli koko kurssista 3000 euroa. Osallistumismaksu kattaa opetuksen, luentomateriaalit ja ruokailut. Matkat ja majoitukset jokainen kurssilainen järjestää itse.
Kurssi koostuu neljästä kolmen päivän lähiopetusjaksosta, joiden aikana on sekä luentomuotoista opetusta että pienryhmätyöskentelyä. Ennen jokaista jaksoa ja jokaisen jakson jälkeen kurssilaiset saavat valmisteltavaksi tehtäviä kotona suoritettavaksi. Lisäksi kurssin aikana jokainen valmistelee 20 minuutin esityksen ennalta määritellystä palliatiivisesta aiheesta parityöskentelynä toisen kurssilaisen kanssa.
Kurssin vaatimuksena on kahden vuoden työskentely laillistuksen jälkeen, työkokemus palliatiivisesta hoidosta sekä mielellään erikoislääkäritutkinto. Kurssihakemukseen tulee liittää mukaan kaksi suosituskirjettä. Työnantajalta vaaditaan lisäksi jo hakuvaiheessa sitoumus, että kurssille valittu saa vapaata työstä kurssin lähiopetuspäivien ajaksi.
Hakemus osio on tällä sivulla ja on englannin kielinen, vastaukset voi antaa myös suomeksi. Tarvittaavat liitteet skannataan osion ohjeen mukaiseksi yhdeksi tiedostoksi. Hakemusta ei pysty tallentamaan, vaan se pitää tehdä kerralla loppuun asti. Liitteiden ym. muuttaminen hakemuksen lähetyksen jälkeen ei onnistu.