Kotimainen kurssi

Kotimainen palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden teoriakurssi 2024-2025

Hakuaikaa kurssille on 21.4.2024 saakka. Valituille ilmoitetaan 19.5.2024 mennessä. 

Ajankohta: 26.09.2024-26.09.2025

Koulutuksen järjestäjä: Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys (yhteistyökumppaneina Tampereen, Helsingin, ja Itä-Suomen yliopistot).

Laajuus: 88 h mukaan lukien ennakkotehtävät

Tavoitteet: Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutuksen tavoitteiden mukainen osaaminen. Koulutus hyväksytään teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutukseen.

Ohjelma: Kurssi koostuu kolmesta lähimoduulista (kaksi 2 päivän ja yksi 3 päivän) sekä kahdesta 1 päivän etämoduulista. Ennen jokaista moduulia on ennakkokirjallisuuden opiskelua ja ennakkotehtävien tekemistä.

 

1. Moduuli Tampereella 26.-27.9.2024 (2 päivää)

  • Hoidon järjestäminen (osa 1), Hoitolinjaukset, Vuorovaikutus ja Psykososiaalinen tuki (osa 1)

2. Moduuli etäyhteyksin 1.11.2024 (1 päivä)

  • Kipu

3. Moduuli Helsingissä 6.-7.2.2025 (2 päivää)

  • Ei-malignit sairaudet, Erityisryhmät, Oirehoito (osa 1)

4. Moduuli etäyhteyksin 4.4.2025 (1 päivä)

  • Syöpäsairaudet, Oirehoito (osa 2)

5. Moduuli Helsingissä 24.-26.9.2025 (3 päivää)

  • Saattohoito, Eksistentiaalinen tuki, työssäjaksaminen, psykososiaalinen tuki (osa 2) ja hoidon järjestäminen (osa 2)

Kurssi keskittyy palliatiivisen hoidon vaativiin kokonaisuuksiin ja osaamistavoitteisiin, joita on vaikea hankkia muusta koulutustarjonnasta (esim. vuorovaikutus ja psykososiaalinen tuki). Kontaktiopetuksissa ei enää keskitytä perusasioihin, vaan näihin edellytetään perehdyttävän etukäteen ennakkomateriaalin myötä. Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista itseopiskeluun ja ennakkotehtävien tekemiseen.

Koko kurssin hinta: 2300 e. Laskutetaan kahdessa erässä. 

Huomioittehan, että seuraavan kurssin haku on keväällä 2026

Varmista työnantajaltasi sitoumus kurssin maksamisesta ennen lomakkeen täyttämistä. Lopussa kysytään työnantaja ja sitoumuksen antanut esimies ja hänen yhteystietonsa (erillistä allekirjoitettua dokumenttia ei vaadita, vaan lomakkeen tähän kohtaan vastaaminen katsotaan sitoutumiseksi). Jos maksat kurssin itse, tästä pyydetään vakuutus samassa lomakkeen kohdassa.

Suuntaa-antava valintapisteytys

Lisätietoja kurssista antavat erityispätevyyskoulutuksen vastuuhenkilöt