Kotimainen kurssi

Kotimainen palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden teoriakurssi 2022-2023

Hakuaika kurssille on päättynyt 29.4.2022. Valituille ilmoitetaan 23.5.2022 mennessä. Kiitos kaikille hakijoille!

Seuraava kurssi alkaa syyskuussa 2022 ja päättyy maaliskuussa 2023. Ohjelmarunko, kurssin laajuus sekä lähi- ja etäopetusmoduuleiden päivät löytyvät allaolevasta hakuilmoituksesta. 

Kurssi koostuu kahdesta 2 päivän lähimoduulista sekä kahdesta 2 päivän etämoduulista. Ennen jokaista moduulia on ennakkokirjallisuuden opiskelua ja ennakkotehtäviä. Kokonaislaajuus on 80 tuntia sisältäen ennakkotehtävien teon ja ennakkokirjallisuuden opiskelun.

Kurssin hinta on 750 e/lähiopetusmoduuli ja 450 e/etäopetusmoduuli. Koko kurssin hinta on siis 2200 e. 

Hakuilmoitus ja ohjelmarunko

Suuntaa-antava valintapisteytys

Hae kurssille täyttämällä hakemuslomake (ilmoittautuminen päättynyt 29.4.2022). Varmista työnantajaltasi sitoumus kurssin maksamisesta ennen lomakkeen täyttämistä. Lopussa kysytään työnantaja ja sitoumuksen antanut esimies ja hänen yhteystietonsa (erillistä allekirjoitettua dokumenttia ei vaadita, vaan lomakkeen tähän kohtaan vastaaminen katsotaan sitoutumiseksi). Jos maksat kurssin itse, tästä pyydetään vakuutus samassa lomakkeen kohdassa.

Lisätietoja kurssista antavat: Prof. Juho Lehto (juho.lehto@tuni.fi) ja SPLY:n koordinaattori Petra Auramo (petra.auramo@palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi