Kotimainen kurssi

Kotimainen palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden teoriakurssi 2023-2024

Hakuaikaa kurssille on 21.4.2023 saakka. Valituille ilmoitetaan 19.5.2023 mennessä. 

Seuraava kurssi alkaa syyskuussa 2023 ja päättyy maaliskuussa 2024. Ohjelmarunko, kurssin laajuus sekä lähi- ja etäopetusmoduuleiden päivät löytyvät allaolevasta hakuilmoituksesta. 

Kurssi koostuu kahdesta 2 päivän lähimoduulista sekä kahdesta 2 päivän etämoduulista. Ennen jokaista moduulia on ennakkokirjallisuuden opiskelua ja ennakkotehtäviä. Kokonaislaajuus on 80 tuntia sisältäen ennakkotehtävien teon ja ennakkokirjallisuuden opiskelun.

Kurssin hinta on 600 e/lähiopetusmoduuli ja 400 e/etäopetusmoduuli. Koko kurssin hinta on siis 2000 e. 

Hakuilmoitus ja ohjelmarunko

Suuntaa-antava valintapisteytys

Hae kurssille täyttämällä hakemuslomake (ilmoittautuminen päättynyt 21.4.2023). Varmista työnantajaltasi sitoumus kurssin maksamisesta ennen lomakkeen täyttämistä. Lopussa kysytään työnantaja ja sitoumuksen antanut esimies ja hänen yhteystietonsa (erillistä allekirjoitettua dokumenttia ei vaadita, vaan lomakkeen tähän kohtaan vastaaminen katsotaan sitoutumiseksi). Jos maksat kurssin itse, tästä pyydetään vakuutus samassa lomakkeen kohdassa.

Lisätietoja kurssista antavat: Erityispätevyyskoulutuksen vastuuhenkilöt Kaisa Anttila (kaisa.anttila@hyvaep.fi ), Kaisla Mannerla (kaisla.mannerla@gmail.com ) ja SPLY:n koordinaattori Petra Auramo (petra.auramo@palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi