Erityispätevyys toimikunta

Erityispätevyystoimikunta on lääkäriliiton alainen toimikunta, jonka jäsenet nimittää SPLY:n hallitus. Toimikunnassa ovat edustettuina tärkeimmät palliatiiviseen lääketieteen taustaerikoisalat sekä alan professorit. Toimikunta myöntää yksiköille erityistason koulutusoikeudet, käsittelee erityispätevyyshakemukset ja tekee esitykset lääkäriliitolle erityispätevyyksien myöntämiseksi. Alla toimikunnan jäsenten esittely. 


Linkki toimikunan työskentelysivuille.

Kaisa Rajala, sihteeri

Ylilääkäri, Keski-Uudenmaan sote

Geriatrian ja yleislääketieteen EL,

kaisa.rajala@bouldertehdas.fi

Juho Lehto, Puheenjohtaja

Palliatiivisen lääketieteen professori, Tampereen Yliopisto

Ylilääkäri, Palliatiivinen keskus, TAYS

Keuhkosairauksien EL

juho.lehto@tuni.fi

Mari Juuti
PKKS, ayl
erikoisala lastentaudit, neonatologia

Tiina Saarto

Palliatiivinen professori, onkologi, ylilääkäri HUS palliatiivinen keskus

Tanja Reunanen

Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

Ylilääkäri Pori

Reino Pöyhiä

Palliatiivisen lääketieteen dosentti

ylilääkäri ESSOTE

reino.poyhia@helsinki.fi


Minna Kiljunen

Sisätautien ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Osastonylilääkäri, Yhteispäivystys ja Palliatiivinen keskus, Siun Sote


minna.kiljunen@gmail.com

Emma Hokkila

Ylilääkäri Terhokoti

Kaisla Mannerla

Geriatrian erikoislääkäri

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Apulaisylilääkäri, Helsingin sairaala, Suursuon sairaala

 

kaisla.mannerla@gmail.com