Erityispätevyys toimikunta

Erityispätevyystoimikunta on lääkäriliiton alaienn toimikunta, jonak jäsenet nimittää SPLY:n hallitus. Toimikunnassa ovat edustettuina tärkeimmät palliatiiivseen lääketieteeseen kuuluvat erikoisalat sekä professuurit. Toimikunta myöntää erityispätevyyskoultuusoikeudet ja tarksitaa erityispätevyys hakemukset. Alla toimikunnan jäsenten esittely. 


Linkki toimikunan työskentelysivuille.

Kristiina Tyynelä-Korhonen

Puheenjohtaja

Osaamiskeskusjohtaja, ayl

Syöpäkeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala

LT

Erikoisala: Syöpätaudit ja sädehoito, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Muu terveydenhuoltoalan koulutus: proviisori

Kaisa Rajala, sihteeri

Ylilääkäri, Keski-Uudenmaan sote

Geriatrian ja yleislääketieteen EL,

Juho Lehto

Palliatiivisen lääketieteen professori, Tampereen Yliopisto

Ylilääkäri, Palliatiivinen keskus, TAYS

Keuhkosairauksien EL

Annika Riska

HUS palliatiivinen keskus

palliatiivinen erityispätevyys,

gynekologi, gynekologisten syöpien lisäpätevyys. Väitellyt munanjohdinsyövästä. Toiminut HUS Naistensairaalassa yli kaksikymmentä vuotta.

Mari Juuti
PKKS, ayl
erikoisala lastentaudit, neonatologia

Tiina Saarto

Palliatiivinen professori, onkologi, ylilääkäri HUS palliatiivinen keskus

Sirpa Sairanen

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Ylilääkäri Vantaa

Reino Pöyhiä

Palliatiivisen lääketieteen dosentti

ylilääkäri ESSOTE

reino.poyhia@helsinki.fi


Minna Kiljunen

Sisätautien ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Osastonylilääkäri, Yhteispäivystys ja Palliatiivinen keskus, Siun Sote


minna.kiljunen@gmail.com