Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen (SiunSote) Palliatiivinen keskus

Yhteystiedot


Ylilääkäri Leena Surakka 
puh. 050 310 8789 
leena.surakka@siunsote.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kysy rohkeasti lisätietoja!

Siun soten palliatiivinen keskus 
on toiminut vuoden 2018 alusta alkaen Siilaisen kuntoutumiskeskuksen yhteydessä Joensuussa. Keskus tarjoaa erityistason palliatiivista hoitoa koko Pohjois-Karjalan väestölle (noin 163 000 asukasta). Keskukseen kuuluu palliatiivinen poliklinikka, kotisairaala ja 16-paikkainen palliatiivinen vuodeosasto.


Tulevien ja nykyisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutus on keskeinen osa Siun Soten palliatiivisen keskuksen toimintaa!


Palliatiivinen poliklinikka 
toimii kaikkina arkipäivinä virka-ajan puitteissa. Lääkärin vastaanottoa on 2–5 päivänä viikossa. Lääkäri työskentelee poliklinikalla yhteistyössä palliatiivisen hoidon erityiskoulutettujen sairaanhoitajien kanssa. Vastaanotolla tutustutaan potilaan kokonaistilanteeseen ja suunnitellaan hänen hoitoaan yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Erityisesti pyritään huomioimaan mahdollisten alaikäisten lasten ja nuorten tilanne. Poliklinikalla tehdään myös polikliinisiä toimenpiteitä, kuten askitespunktioita ja laitetaan tunneloituja askitesdreenejä (PleurX).


Kotisairaala 
palvelee 24/7 n. 80 000 asukkaan väestöä Joensuun lähiympäristössä tarjoten sairaalahoitoa potilaiden kotona tai muussa sen hetkisessä asuinpaikassaa, kuten palveluasumisyksikössä. Palliatiivisten ja kotisaattohoitopotilaiden lisäksi kotisairaalassa hoidetaan mm. infektiopotilaita.  Pohjois-Karjalassa ollaan edelläkävijöitä ensihoidon integroimisessa kotisaattopotilaan palveluketjuun, jolla on pyritty parantamaan kotisaattohoidon turvallista toteutumista erityisesti haja-asutusalueilla.

Palliatiivinen osasto 
toimii Kotisairaalan saattohoitopotilaiden tukiosastona. Se tarjoaa myös mm. oirearviojaksoja varhaisemman vaiheen palliatiivisille potilaille ja vaativaa, erityistason saattohoitoa. Palliatiivinen keskus tarjoaa myös konsultaatiotukea keskussairaalaan ja terveyskeskuksiin.

Palliatiivisessa keskuksessa 
työskentelee mm. neljä erityispätevyyslääkäriä ja n. 40 ammattitaitoisen sairaanhoitajan tiimi. Haasteellisten kipupotilaiden hoitoa pohdimme yhdessä säännöllisesti kokoontuvassa kiputiimissä. Moniammatilliseen työryhmään kuuluu myös keskuksen oma perheterapeutti, sosiaalityöntekijä ja kuntohoitaja. Kuntoutumiskeskuksen muiden ammattilaisten, kuten sairaalafarmaseutin, fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapeutin ja kuntoutusohjaajan palveluita hyödynnetään potilaan ja hänen läheistensä tarpeiden mukaisesti. ALS-potilaiden hoitoa järjestetään yhteisvastaanotolla neurologin ja moniammatillisen tiimin kanssa, ja heidän tukemisekseen toimii myös keskuksen järjestämät vertaistukiryhmät.

Siun soten palliatiivinen keskus ylläpitää ja koordinoi Siun soten hyvinvointialueen palliatiivista palveluketjua, joka löytyy Terveysportista. Siun soten palliatiivinen keskus toimii tiiviissä yhteistyössä Siun soten syöpäkeskuksen kanssa ja yhdessä nämä kaksi keskusta ovat saaneet ESMO akkreditoinnin vuonna 2021 ensimmäisenä keskuksena Suomessa.

Tutkimusartikkeleita

  • Preplanned participation of paramedics in end-of-life care at home: A retrospective cohort study

  • Paramedics’ experiences and educational needs when participating end-of-life care at home: A mixed method study