Hakemus palliatiivisen lääketieteen erityispätevyydestä

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden hakemukset käsitellään ja pätevyyttä puolletaan perustuen Suomen Lääkäriliiton internet-sivulta löytyviin ajantasaisiin ohjeisiin ja kriteereihin. Tutustu näihin ennen hakemuksen täyttämistä: Lääkäriliitto - Palliatiivinen lääketiede (laakariliitto.fi).

Hakemukset käsitellään kolmesti vuodessa. Hakemusten viimeiset toimituspäivämäärät ja käsittelyajankohdat löytyvät ym. Lääkäriliiton sivuilta.

Hakemuksessa tulee antaa erityispätevyyskriteerien mukaiset selvitykset ja perusteet hakemuksen käsittelyä varten. Näin vältytään hakemuksen uusintakäsittelyltä, lisäselvityspyynnöiltä ja käsittelyn sekä hyväksymisen viivästymiseltä. Puutteellisten hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa sähköisessä muodossa ja yhtenä pdf-tiedostona (koko max 2Mt) alla luetellut tiedot. Tämä yksi pdf-tiedosto tulee olla nimettynä hakijan nimellä ja liitteiden tulee olla ao. järjestyksessä. 

 • Suppea CV
 • Todistus erikoislääkärikoulutuksen suorittamisesta
 • Palvelutodistukset sisältäen poissaolot (laske kestot hakemuslomakkeelle):
  • Erityistason koulutusyksikön palvelun ajalta (vähintään 12 kk)
  • Perustason koulutuksen ajalta (muu käytännön palvelu, vähintään 12 kk)
  • Kliinisestä lääkärintyöstä kahden vuoden ajalta (ei koko työuralta) ennen koulutuksen aloitusta 
 • Erilliset työtodistukset kouluttajalta erityistason koulutusyksikköpalvelun ajalta työn sisällöstä (Pkl, Konsultaatiotiimi, Osasto, Kotisairaala), jos tämä ei selkeästi ilmene palvelutodistuksesta. Jos koulutusjakso sisältää useita em. työtehtäviä, niin niiden määrä/kesto koulutusjakson ajalta.
 • Teoriakoulutus (laske haettavat tunnit hakemuslomakkeelle):
  • Liitä koulutustodistukset ja niiden ohjelmat. Tunnit tulee kirjata riveittäin ja laskea itse.
  • SPLY:n kotimaisen tai pohjoismaisen (NSCPM) erityispätevyyskurssin osalta riittävät ainoastaan todistukset kurssin suorittamisesta (ohjelmia ei tule liittää).
  • Kongresseista ja muista laajemmista kokonaisuuksista osallistumistodistus ja ohjelmasta ne luennot mille otit osaa ja joiden tunteja haet hyväksyttäväksi. Sijoita näiden luentojen otsikot tunteineen yhdelle sivulle (ei siis koko ohjelmaa).
 • Erityispätevyystentin hyväksymistodistus
 • Lokikirja täytettynä. Kaikkien kohtien toteutumista ei vaadita. Lokikirja löytyy täältä: https://www.palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi/koulutus-uusi/palliatiivinen-erityispatevyys/

Lisää tarvittaessa erillisiksi liitteiksi ne selvitykset tai perustelut, joihin haluat vedota hakemuksen hyväksymiseksi.

Liite lisätään hakemuksen lopussa ja sitä ei voi täydentää lähettämisen jälkeen. 

Hakemus osio tallentuu tämän ohjelman kautta. 

Varmistathan, että sinulla on kaikki hakemukseen tarvittavat tiedot saatavilla ja liitteet yhtenä tiedostona ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen. Hakemusta ei pysty välitallentamaan täyttämisen aikana. 

Vastaukset hakemuksiin tulevat n. 6 - 8 viikon kuluttua viimeisestä jättöpäivästä erityispätevyystoimikunnan kokoonnuttua.  

Tiedot nykyisestä päätoimesta. Kuvaa kohdasta työn luonne lyhyesti työtäsi. Esim. vuodeosastotyötä 30% ja poliklinikka työtä 70% jne.

Erityistason koulutusyksikön palvelu

Vähintään 12 kk. Katso tarkemmin sisällön kriteerit erityispätevyyskoulutuksen ohjeista: Lääkäriliitto - Palliatiivinen lääketiede (laakariliitto.fi)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Todistuksista käytävä ilmi työn sisältö (pkl/konsultaatiotiimi/osasto/kotisairaala).

Hyväksyttävän palvelujakson keston tulee olla vähintään 1 kk. Osa-aikaisessa palvelussa työajan on oltava vähintään 50 %. Alle 100 % työajalla palvelun kesto pitenee vastaavasti. 

Perustason yksikön palvelu eli muu käytännön koulutus.

Vähintään 12 kk. Yhdessä erityistason koulutusyksikköpalvelun kanssa vähintään 24kk. 

Palliatiiviseen lääketieteeseen liittyvä teoreettinen koulutus. 

Vähintään 100 tuntia.

Muu teoreettinen koulutus. Lisää todistus ja ohjelma hakemuksen liitteisiin. 

Tämän hakemuksen lähetys toimii sähköisenä allekirjoituksena, jolla hakija vahvistaa tietojen oikeellisuuden. Lisäksi hakijan on ohjeiden mukaisesti lähetettävä liitteet yhtenä (nimellään nimettynä) tiedostona erityispätevyystoimikunnan sihteerille ja puheenjohtajalle samanaikaisesti hakemuksen lähettämisen kanssa. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.