Hakemus palliatiivisen lääketieteen erityispätevyydestä

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden hakemukset käsitellään ja pätevyyttä puolletaan perustuen Suomen Lääkäriliiton internet-sivulta löytyviin ajantasaisiin ohjeisiin ja kriteereihin. Tutustu näihin ennen hakemuksen täyttämistä: Lääkäriliitto - Palliatiivinen lääketiede (laakariliitto.fi).

HUOM! Siirtymäaikana 1.1.2022-31.12.2023 voit hakea joko uusilla tai vanhoilla kriteereillä. Hakemuksessa kysytään millä kriteereillä haet. 31.12.2023 jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään uusien kriteereiden mukaan.

Hakemukset käsitellään kolmesti vuodessa. Hakemusten viimeiset toimituspäivämäärät ja käsittelyajankohdat löytyvät ym. Lääkäriliiton sivuilta.

Hakemuksessa tulee antaa erityispätevyyskriteerien mukaiset selvitykset ja perusteet hakemuksen käsittelyä varten. Näin vältytään hakemuksen uusintakäsittelyltä, lisäselvityspyynnöiltä ja käsittelyn sekä hyväksymisen viivästymiseltä. Puutteellisten hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa sähköisessä muodossa ja yhtenä pdf-tiedostona (koko max 2Mt) alla luetellut tiedot. Tämä yksi pdf-tiedosto tulee olla nimettynä hakijan nimellä ja liitteiden tulee olla ao. järjestyksessä. 

 • Suppea CV
 • LL/EL todistus
 • Työtodistukset/palvelutodistukset sisältäen poissaolot (laske kestot hakemuslomakkeelle):
  • Erityistason koulutusyksikön palvelun ajalta 
  • Perustason koulutuksen ajalta (muu käytännön palvelu)
  • Kliinisestä lääkärintyöstä kahden vuoden ajalta (ei koko työuralta), ennen koulutuksen aloitusta (EL todistus riittää tähän)
 • Vain uusilla kriteereillä hakevat: Todistus erikoislääkärikoulutuksen suorittamisesta
 • Teoriakoulutus (laske haettavat tunnit hakemuslomakkeelle):
  • Liitä koulutustodistukset ja niiden ohjelmat. Tunnit tulee kirjata riveittäin ja laskea itse.
  • SPLY:n kotimaisen tai pohjoismaisen (NSCPM) erityispätevyyskurssin osalta riittävät ainoastaan todistukset kurssin suorittamisesta (ohjelmia ei tule liittää).
  • Kongresseista ja muista laajemmista kokonaisuuksista osallistumistodistus ja ohjelmasta ne luennot mille otit osaa ja joiden tunteja haet hyväksyttäväksi. Sijoita näiden luentojen otsikot tunteineen yhdelle sivulle (ei siis koko ohjelmaa).
 • Erityispätevyystentin hyväksymistodistus
 • Vain vanhoilla kriteereillä hakevat: Selvitys / tutorin todistus tutortapaamisista
 • Vain vanhoilla kriteereillä hakevat: Selvitys / tutorin todistus lokikirjasta
 • Vain uusilla kriteereillä hakevat: Uudenmallinen lokikirja täytettynä. Kaikkien kohtien toteutumista ei vaadita. Lokikirja löytyy täältä: https://www.palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi/koulutus-uusi/palliatiivinen-erityispatevyys/

Lisää tarvittaessa erillisiksi liitteiksi ne selvitykset tai perustelut, joihin haluat vedota hakemuksen hyväksymiseksi.

Liite lisätään hakemuksen lopussa ja sitä ei voi täydentää lähettämisen jälkeen. 

Hakemus osio tallentuu tämän ohjelman kautta. 

Varmistathan, että sinulla on kaikki hakemukseen tarvittavat tiedot saatavilla ja liitteet yhtenä tiedostona ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen. Hakemusta ei pysty välitallentamaan täyttämisen aikana. 

Vastaukset hakemuksiin tulevat n. 6 - 8 viikon kuluttua viimeisestä jättöpäivästä erityispätevyystoimikunnan kokoonnuttua.  

Haen erityispätevyyttä siirtymäaikana 1.1.2022-31.12.2023:

Haen erityispätevyyttä

Tiedot nykyisestä päätoimesta. Kuvaa kohdasta työn luonne lyhyesti työtäsi. Esim. vuodeosastotyötä 30% ja poliklinikka työtä 70% jne.

Erityistason koulutusyksikön palvelu

Vanhoilla kriteereillä vähintään 6 kk ja uusilla kriteereillä vähintään 12 kk (ks. tarkemmin ohjeet).

Hyväksyttävän palvelujakson keston tulee olla vähintään 1 kk. Osa-aikaisessa palvelussa työajan on oltava vähintään 50 %. Alle 100 % työajalla palvelun kesto pitenee vastaavasti. 

Perustason yksikön palvelu eli muu käytännön koulutus.

Yhdessä erityistason koulutusyksikköpalvelun kanssa yhteensä 24kk. 

Palliatiiviseen lääketieteeseen liittyvä teoreettinen koulutus. 

Vanhoilla kriteereillä vähintään 150 tuntia ja uusilla vähintään 100 tuntia.

Muu teoreettinen koulutus. Lisää todistus ja ohjelma hakemuksen liitteisiin. 

Tämän hakemuksen lähetys toimii sähköisenä allekirjoituksena, jolla hakija vahvistaa tietojen oikeellisuuden. Lisäksi hakijan on ohjeiden mukaisesti lähetettävä liitteet yhtenä (nimellään nimettynä) tiedostona erityispätevyystoimikunnan sihteerille ja puheenjohtajalle samanaikaisesti hakemuksen lähettämisen kanssa. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.