Erityispätevyys hakemus

Erityispätevyyshakemusta varten tulee toimia Suomen Lääkäriliiton internet-sivulta löytyvän erityispätevyysohjeen viimeisen version mukaan.

Hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa. Sekä hakemusten käsittelyajankohdat että hakemusten viimeiset toimitusajankohdat käyvät ilmi erityispätevyysohjeesta.

Hakemuksessa tulee antaa erityispätevyyskriteerien mukaiset selvitykset ja perusteet hakemuksen käsittelyä varten, jotta vältytään hakemuksen uusintakäsittelyltä, lisäselvityspyynnöiltä ja käsittelyn sekä hyväksymisen viivästymiseltä.

Puutteellisten hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

                         

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa sähköisessä muodossa, yhtenä pdf tiedostona max 2Mt, tiedoto tulee olla nimettynä hakijan nimellä ja liitteiden mainitussa järjestyksessä. 

  • suppea CV
  • työtodistukset erityisyksikkökoulutuksen ja muun käytännön koulutuksen osalta, sekä vaadittavista 2-vuodesta kliinistä kokemusta (ei siis koko työuralta). Kestot tulee laskea itse.
  • palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden kannalta tärkeimmät kurssitodistukset ja niiden ohjelmat, tunnit tulee kirjata riveittäin ja laskea itse. Älä kuitenkaan liitä kotimaisen erityispätevyyskurssin ohjelmia vaan sen osalta ainoastaan todistukset. Jos olet osallistunut ulkomaiseen kongressiin laita siitä osallistumistodistus ja ohjelmasta soveltuvat osat (siis kopioi ohjelman ne luennot mille otit osaa ja sijoita ne kaikki yhdelle sivulle) ei siis koko ohjelmaa.
  • erityispätevyystentin hyväksymistodistus,
  • selvitys / tutorin todistus tutortapaamisista ja
  • selvitys / tutorin todistus lokikirjasta.
  • Hakemuksen tulee sisältää: palvelutodistus sisältäen poissaolot. Suositellaan että 6kk palveluaikana olisi mahdollisimman vähän poissaoloja.

Lisää tarvittaessa erillisiksi liitteiksi ne selvitykset tai perustelut joihin haluat vedota hakemuksen hyväksymiseksi.

Liite lisätään hakemuksen lopussa ja sitä ei voi täydentää lähettämisen jälkeen. 


Hakemus osio tallentuu tämän ohjelman kautta. 

Varmistathan että sinulla on kaikki hakemukseen tarvittavat tiedot saatavilla ja liitteet yhtenä tiedostona ennenkuin aloitat hakemuksen täytön. Hakemusta ei pysty välitallentamaan täytön aikana. 


Vastaukset hakemuksiin tulevat 6-8 viikon päästä deadlinesta. 

Tiedot nykyisestä päätoimesta. Kuvaa kohdasta työn luonne lyhyesti työtäsi. esim. vuodeosastotyötä 30% ja poliklinikka työtä 70% jne

Erityisyksikköpalvelus

Vaatimus yhteensä 6kk, susotituksena sekä plk että saattohoitotyötä. Minimi palveluaika 1kk ja vähintään oltava 50% työaika. Alle 100% työajalla palvelu pitenee vastaavasti. 

Muu käytännön koulutus. Yhdessä erityisyksikköjakson kanssa yhtensä 24kk. 

Palliatiiviseen lääketieteeseen liittyvä teoreettinen koulutus. Vaatimus 150 tuntia

Muu teoreettinen koulutus. Näistä lisää todistus ja tarvittaessa ohjelma  (ei tarvita EAPC ja palliatiiviset päivät) hakemukseesi. 

Tämän hakemuksen lähetys toimii sähköisenäö allekirjoituksena, jolla hakija vahvistaa tietojen oikeellisuuden. Lisäksi hakijan on ohjeiden mukaisesti lähetettävä liitteet yhtenä (nimellään nimettynä) tiedostona EPT:n sihteerille ja puheenjohtajalla samaan aikaan kun hän lähettä hakemuksen. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.