Keski-Suomen hyvinvointialueen

Palliatiivinen keskus

Yhteystiedot:

Ylilääkäri Riku Renko
Puh. 046 922 7253
riku.j.renko@hyvaks.fi

Osastonylilääkäri Niko Rantala
Puh. 014 269 5699
niko.rantala@hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialueen palliatiivinen keskus käynnistyi 1.1.23. Se vastaa erityistason palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteuttamisesta, lääkäri- ja hoitajakonsultaatioista sekä osaamisen vahvistamisen ja kehittämistyön koordinoinnista Keski-Suomen hyvinvointialueella. Palliatiivisessa keskuksessa toimii palliatiivinen poliklinikka, konsultaatiopoliklinikka, kotisairaala, palliatiivinen osasto sekä psykososiaalisen tuen palvelut. Palliatiivinen keskus toimii palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden koulutuspaikkana alueella.

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivisen poliklinikan toiminnan tavoite on oireenmukainen ja kokonaisvaltainen hoito silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa. Palliatiiviselle poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä ja hoitovastuu säilyy lähettävällä taholla. Palliatiivisen poliklinikan toimintaan kuuluu lääkärin ja hoitajan vastaanottokäynnit. Palliatiivinen poliklinikka toimii Kyllön sairaalassa virka-aikana.

Konsultaatiopoliklinikka
Palliatiivinen konsultaatiotoiminta (puhelinkonsultaatiot koko hyvinvointialueella, käynnit Sairaala Novan yksiköissä). Konsultaatiopoliklinikka toimii Sairaala Novassa virka-aikana.

Kotisairaala
Palliatiivisen keskuksen kotisairaala toteuttaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa tai asumispalveluyksikössä. Kotisairaalahoidon mahdollisuus arvioidaan yksilöllisesti ja sitä voidaan toteuttaa hoidon ja resurssien kannalta tarkoituksenmukaisen etäisyyden päähän Jyväskylästä. Kotisairaalassa on valmiudet toteuttaa lasten ja nuorten kotisaattohoitoja. Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevien lisäksi kotisairaalassa hoidetaan myös muita potilasryhmiä, kuten infektiopotilaita. Kotisairaalassa toimii liikkuva Kotisairaalan hoidon tarpeen arviointi (KoHTA) -yksikkö. Sen tavoitteena on tukea hoidon tarpeen arviointia ikääntyneiden palveluissa (kotihoito, asumispalvelut) sekä vähentää tarpeettomia päivystyskäyntejä. Kotisairaalan toimisto sijaitsee palliatiivisen osaston yhteydessä.

Palliatiivinen osasto
Palliatiivisessa keskuksessa toimii 16-paikkainen, viihtyisäksi remontoitu, palliatiivinen osasto Kyllön sairaalassa. Palliatiivinen osasto on tarkoitettu palliatiivisen vaiheen potilaille, joiden hoito on keskimääräistä vaativampaa. Osasto toimii lupapaikkaosastona koko hyvinvointialueella erityistason palliatiivista ja saattohoitoa vaativille potilaille silloin, kun hoitoa ei ole mahdollista toteuttaa lähellä potilaan asuinpaikkaa.

Psykososiaalisen tuen palvelut
Palliatiivinen keskus koordinoi ja tuottaa haastavissa tilanteissa psykososiaalisen tuen palveluita palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa oleville sekä heidän läheisilleen. Erityisesti huomioidaan potilaina tai läheisinä olevat lapset ja nuoret.
Palliatiivisessa keskuksessa hoitosuhteessa olevat potilaat ja heidän läheisensä saavat tukea hoitajilta, lääkäreiltä ja perheterapeutilta, psykiatriselta sairaanhoitajalta, sairaalan sosiaalityöntekijältä, sairaalapapilta, potilaskoordinaattorilta tai Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen työntekijöiltä sekä järjestöjen koulutetuilta tukihenkilöiltä. Palliatiivisessa keskuksessa työskennellään moniammatillisesti potilaan ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden.