Helsingin kotisairaala

Helsingin kotisairaala

Helsingin kotisairaala ja palliatiivinen poliklinikka 

Helsingin kotisairaalan on toiminut jo 1990-luvulta alkaen. Se tarjoaa erityistason (B-taso) palliatiivista hoitoa helsinkiläisille aikuispotilaille, joille on tehty palliatiivinen hoitolinjaus. Kotisairaalaan kuuluu kolme alueellista toimipistettä (Etelän, Pohjoisen ja Idän kotisairaala) sekä koko Helsinkiä palveleva palliatiivinen poliklinikka, joka avattiin syksyllä 2017 Suursuon sairaalan tiloihin.

Palliatiivisella poliklinikalla käyvät ne potilaat, joiden kunto sallii polikliinisen seurannan. Toiminnan tukemiseksi on perustettu pienimuotoinen infuusiopoliklinikka palliatiivisen poliklinikan yhteyteen kotisairaalan alle. Vastaanottokäyntien lisäksi potilaiden asioita hoidetaan paljon puhelinkontaktien muodossa. Virka-ajan ulkopuolella poliklinikan potilaat voivat olla yhteydessä oman alueensa kotisairaalaan. HUSLABin ja HUS Kuvantamisen palvelut ovat poliklinikan käytettävissä. Tarvittaessa pyydetään toimenpiteissä apua kotisairaalalta (esim. punasoluinfuusiot, palliatiiviset punktiot). Potilaat voidaan myös ohjata esimerkiksi Syöpäkeskukseen palliatiivista sädehoitoa varten tai HYKSin Palliatiiviseen keskukseen tunneloidun ascitesdreenin asettamista varten. 

Potilaan kunnon hiipuessa hoitovastuu voidaan siirtää joustavasti omalle kotisairaalalle. Kotisairaala vastaa kotiin vietävästä palliatiivisesta hoidosta. Yleensä sairaanhoitaja tekee uudelle potilaalle ensin kartoituskäynnin, minkä jälkeen lääkäri tekee kotikäynnin, jolla laaditaan elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma. Tämän jälkeen potilas siirtyy niin sanotulle soittolistalle. Kotikäyntejä on arkipäivisin tarpeen mukaan, muiden potilaiden asioihin otetaan tarvittaessa kantaa puhelimitse tai hoitajien välityksellä. 

Potilaille voidaan kotona antaa verituotteita tai muuta suonensisäistä lääkitystä, tehdä palliatiivisia pleura- ja ascitespunktioita kannettavan UÄ-laitteen avulla ja tarvittaessa antaa lisähappea happirikastimen turvin. Ihonalaisen lääkeannostelijan käyttö on rutinoitunutta, ja sairaanhoitajat tekevät lääkekasetteja ympäri vuorokauden. 

Kotisairaala vastaa vuosittain 350-400 potilaan kotisaattohoidosta. Kussakin alueellisessa yksikössä toimii kahdesta neljään lääkäriä, joista kokenein erikoislääkäri yksikön seniorina. Palliatiivisella poliklinikalla toimii yksi erikoislääkäri ja erikoistuvalle järjestetään oma vastaanotto tarpeen mukaan.Tällä hetkellä kolmella kotisairaalan erikoislääkärillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. 

Palliatiivista erityisyksikköpalvelua suorittava kollega voi toimia osan ajasta kotisairaalassa ja osan poliklinikalla, jolloin saa kokemusta eri vaiheessa olevien palliatiivisten potilaiden hoidosta. Kannattaa myös harkita palvelun linkittämistä työskentelyyn Suursuon sairaalan palliatiivisen ja saattohoidon osastoilla (11 ja 21), jotka ovat samalla kotisairaalan tukiosastoja. 

Kotisairaalan sairaanhoitajat ovat tottuneita itsenäiseen työskentelyyn ja monella on palliatiivisen hoidon jatkokoulutusta. Kotisairaalatyö on luonteeltaan moniammatillista tiimityötä. Apunamme ovat myös palliatiivisesti orientoituneet psykologit. Alueellisissa yksiköissä pidetään viikoittain  palliatiivinen tuokio, jossa käsitellään potilastapauksia tai keskustellaan yleisesti palliatiivisesta hoidosta.

Kouluttajalääkärit: El Laura Palanterä ja el Pirjetta Manninen. Lääkärirekrytoinnista vastaa kotisairaalan ylilääkäri Taina Toivanen (taina.a.toivanen@hel.fi).