Akuutti kotikeskus 1 

         - Palliatiivinen tiimi

Satakunnan Hyvinvointialueen Akuutti kotikeskus 1:ssa toimii Akuutti tiimi, palliatiivinen tiimi ja turvapuhelintiimi. Akuutti kotikeskus vie potilaalle sairaalatasoiset tutkimukset ja  hoidot kotiin. Palliatiivisen tiimiin toimintaan kuuluu kotisairaala, palliatiivinen poliklinikka sekä tukiosasto Hoito-osasto 3 Pori, Oire-ja Saattohoito-osasto.  Palliatiivisessa tiimissä työskentelee 8-10 sairaanhoitajaa, joista kahdella on palliatiivisen hoidon erikoistumisopinnot suoritettuna. Kaksi sairaanhoitajaa on parhaillaan kouluttautumassa. Palliatiivisia erityispätevyyslääkäreitä on kaksi. Palliatiivisen tiimin tukiosasto toimii samassa rakennuksessa ja siellä on kuudella hoitajalla erityispätevyys. Lisäksi osastolla toimii oma lääkäri. Osastolla on paikkoja 12 ja kaikki on tarvittaessa palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden käytössä. Osastolle voi tulla potilaita koko hyvinvointialueelta. Lisäksi tiimissä työskentelee Palliatiivinen konsultoiva hoitaja, joka hoitaa palvelutalojen sekä kotihoidon palliatiivisia potilaita.

Potilaat tulevat meille lähetteellä. Lähete voi tulla perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta tai yksityiseltä. Pääsääntöisesti kaikki potilaat ovat palliatiivisessa hoidossa tai saattohoidossa. Potilaat tulevat meille siinä vaiheessa, kun potilaan aktiiviset hoidot erikoissairaanhoidossa päättyvät. Hoidamme myös muita potilaita kuin syöpäpotilaita. Ensikäynnin sovimme potilaan voinnin mukaan osastolle, kotiin tai palliatiiviselle poliklinikalle.  Vastaamme myös osastokonsultaatioihin Porin hoito-osastoilta. Lisäksi meillä toimii palliatiivinen konsultoiva sairaanhoitaja (palliatiivisen hoitotyön kliininen asiantuntija), jota voidaan konsultoida koko Akuutti kotikeskus 1:n alueelta ja tämä hoitaja on mm. tukena palvelutalojen saattohoitopotilaiden hoidossa.

Meillä on käytettävissä sosiaalihoitaja, fysioterapeutti sekä koulutettuja vapaaehtoisia. Lisäksi teemme yhteistyötä syöpäyhdistyksen syöpäsairaanhoitajien kanssa.  Meillä on myös käytössä Lapset puheeksi -menetelmä. Samoissa tiloissa toimii turvapuhelinyksikkö, joka on potilaiden yöaikaisena turvana. Yhteistyökumppanina meillä on psykososiaalinen tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja sekä psykologi. Lisäksi olemme kouluttaneet ensihoitajia palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden hoitoon.

Kotisairaala toimii joka päivä klo 7-23 ja tämän jälkeen puheluihin vastataan tukiosastolta. Lääkäri on joka tavoitettavissa joka päivä klo 8-21. Päivystysaikana lääkäri on joko akuutti tiimin lääkäri tai palliatiivisen tiimin lääkäri. Erityispätevyys lääkäri on paikalla päivittäin virka-aikana.

Toimimme yhteistyössä Satasairaalan palliatiivisen poliklinikan kanssa ja varhaisen palliatiivisen hoidon jakso suoritetaan Satasairaalassa. Koulutusjaksoon kuuluu palliatiivista kotisairaalaa sekä osastojakso. Tarvittaessa meidän lääkäreitämme voi konsultoida myös muista Satakunnan hyvinvointialueen Akuutti kotikeskuksista.

Tyypillinen työpäivä:

Aamuisin pidetään aamuraportti, jossa käydään läpi päivän potilaat ja sovitaan kumpi lääkäreistä käy kenenkin potilaan luona. Käydään läpi akuutit asiat ja suunnitellaan ensikäynnit uusille potilaille. Lisäksi käydään tarvittaessa läpi edellisenä päivänä kuolleet potilaat purkupalaverityyppisesti. Lääkärin työviikkoon kuuluu kotikäyntejä vähintään kerran päivässä. Näistä osa on ensikäyntejä ja osa oirekäyntejä. Lisäksi potilaita käy palliatiivisella poliklinikalla, johon tarvittaessa kutsutaan lääkäri mukaan. Osastoja talossa on kuusi ja näistä tulee päivittäin konsultaatiopyyntöjä palliatiivisista potilaista. Välillä arviokäyntejä tehdään myös osastoilla, joissa järjestetään hoitoneuvottelu ennen potilaan kotiutumista. Myös palvelutaloista tulee konsultaatioita akuutti tiimiltä tai palliatiivisen konsultoivan hoitajan kautta. Vähintään kerran viikossa on päivystysvuoro, jonka voi tehdä toimistolla tai kotona.

TERVETULOA PORIIN!!

Satakunnan Hyvinvointialue Akuutti kotikeskus

Yhteyshenkilö:

Ylilääkäri Tanja Reunanen p.0447011719, tanja.reunanen@sata.fi

Yksikkö on saanut 20.10.2021 palliatiiviset erityispätevyys koulutusoikeudet. Yksikössä palvelua kertyy 100%