Hallitus

Tässä osiossa SPLY hallitus esittäytyy. Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallituksen jäsenillä tulee olla palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Linkki hallituksen suljetuille sivuille

Anni Karppila

Geriatrian erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Ylilääkäri, akuuttiosastot ja kotisairaala

Sairaalapalvelut, Keski-Uudenmaan sairaala

Vastuualue: Puheenjohtaja, EAPC kongressi

anni.karppila@keusote.fi

Heidi Bengts

Syöpätautien erikoislääkäri

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Osastonylilääkäri, onkologian yksikkö, Vaasan keskussairaala

Vastuualue: sihteeri

heidi.bengts@ovph.fi

Kaisa Anttila

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Osastonylilääkäri, Palliatiivinen keskus/ Seinäjoen keskussairaala

Vastuualue: Koulutus (kotimainen kurssi)

kaisa.anttila@hyvaep.fi


Reino Pöyhiä

Palliatiivisen lääketieteen dosentti

ylilääkäri ESSOTE

Vastuualue: Varapuheenjohtaja, EAPC kongressi

reino.poyhia@helsinki.fi

Kaisla Mannerla

Geriatrian erikoislääkäri

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Apulaisylilääkäri, Suursuon sairaala, Helsingin sairaala

Vastuualueet: koulutus (kotimainen kurssi), palliatiiviset päivät

kaisla.mannerla@gmail.com
Satu Isomaa


LL, yleislääketieteeseen erikoistuva

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Osastonylilääkäri, Palliatiivinen poliklinikka, Mehiläinen Länsi-Pohja


Vastuualueet: tiedottaja, jäsenrekisterin ylläpito, taloudenhoitaja, palliatiiviset päivät

satu.isomaa@palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi

Antti Wallgren

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Osastotoiminnan ylilääkäri

Vastuualueet: NSCPM, pohjoismaiden yhteistyö

antti.wallgren@tuni.fi

Annamarja Lamminmäki

Syöpätautien erikoislääkäri

LT, kliininen opettaja

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

KYS Syöpäkeskus Palliatiivinen Poliklinikka ja Itä-Suomen Yliopisto

Vastuualueet: koulutus (kotimainen kurssi)
Annamarja.lamminmaki@pshyvinvointialue.fi


Maria Valjus

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Vastuualueet: Palliatiiviset päivät
maria.valjus@palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi