Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskurssin 2023-2024 haku on auki 21.4.2023 saakka

17.3.2023

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskurssi 2023-2024


Ajankohta: 28.09.2023 - 22.03.2024

Koulutuksen järjestäjä: Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys (yhteistyökumppaneina Tampereen, Helsingin, ja Itä-Suomen yliopistot).

Laajuus: 80 h mukaan lukien ennakkotehtävät


Tapahtuman kotisivut: Kotimainen kurssi | Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys (palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi)

 

Tavoitteet:

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutuksen tavoitteiden mukainen osaaminen. Koulutus hyväksytään teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutukseen.

Ohjelma:

Koulutuskurssi koostuu kahdesta 2 päivän lähimoduulista sekä kahdesta 2 päivän etämoduulista. Ennen jokaista moduulia on ennakkokirjallisuuden opiskelua ja ennakkotehtävien tekemistä:

1.    Moduuli Tampereella 28-29.9.2023

  • Hoidon järjestäminen (Osa 1), Hoitolinjaukset, Vuorovaikutus ja Psykososiaalinen tuki (Osa 1)

2.    Moduuli etäyhteyksin 16.-17.11.2023

  • Kipu, Syöpäsairaudet, Oirehoito (Osa 1)

3.    Moduuli etäyhteyksin 25.-26.1.2024

  • Ei-malignit sairaudet, Erityisryhmät, Oirehoito (Osa 2)

4.    Moduuli Helsingissä 21-22.3.2024

  • Saattohoito, Eksistentiaalinen tuki, Psykososiaalinen tuki (Osa 2) ja Hoidon järjestäminen (Osa 2)

Kurssi keskittyy palliatiivisen hoidon vaativiin kokonaisuuksiin ja osaamistavoitteisiin, joita on vaikea hankkia muusta koulutustarjonnasta (esim. vuorovaikutus ja psykososiaalinen tuki). Kontaktiopetuksissa ei enää keskitytä perusasioihin, vaan näihin edellytetään perehdyttävän etukäteen ennakkomateriaalin myötä. Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista itseopiskeluun ja ennakkotehtävien tekemiseen.

Kohderyhmä:

Koulutukseen otetaan enintään 24 lääkäriä hakemusten perusteella. Koulutukseen haetaan ensisijaisesti lääkäreitä, jotka aikovat suorittaa palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden ja joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus sekä kokemusta palliatiivisesta hoidosta. Valinnat pohjautuvat kokonaisarvioon sekä pisteytykseen, joka löytyy SPLY:n kotisivuilta.

Hinta:

Hinta on 600 e/lähiopetusmoduuli ja 400 e/etäopetusmoduuli. Näin ollen koko kurssin hinta on 2000 e/osallistuja. Hintaan sisältyy luentomateriaalit ja lähiopetusmoduulien hintaan lounaat ja kahvit. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa kukin kurssilainen itse.

Ilmoittautuminen:

Valinnat kurssille pääsemisestä tehdään SPLY:n hallituksen toimesta ERVA-alueiden kouluttajien kuulemisen jälkeen. Valinnoissa apuna käytetään yhtenäistä pisteytystä (SPLY:n sivuilla) alueellinen koulutustarve huomioiden. Hakemusten jättöaika päättyy 21.04.2023 ja valituille ilmoitetaan koulutukseen pääsemisestä 19.05.2023 mennessä.

Lisätietoja

Lisätietoja kurssista antavat: Erityispätevyyskoulutuksen vastuuhenkilöt Kaisa Anttila (kaisa.anttila@hyvaep.fi ), Kaisla Mannerla (kaisla.mannerla@gmail.com ) ja SPLY:n koordinaattori Petra Auramo (petra.auramo@palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi