Posterit

Abstrakti

Palliatiivisille päiville ilmoittautuneet lääkärit voivat lähettää abstraktin. Abstraktit voivat olla tutkimusraportteja, haastavia ja opettavia tapausselostuksia tai selvityksiä palliatiivisen hoidon kehittämisestä. Myös aiemmin esitettyjä abstrakteja voi lähettää. Esityskieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Viimeinen palautuspäivä 9.11.2023.   

Abstraktissa tulee olla:
- johdanto / tutkimuksen tarkoitus 
- aineisto ja menetelmät 
- tulokset ja pohdinta / yhteenveto