Tamperen moniammatiliisen kivun hoidon koulutus 7-8.11.19