Vaasan keskussairaala

VKS:n palliatiivisen poliklinikan lääkärinvastaanotto syöpätautien poliklinikan alaisuudessa käynnistettiin syksyllä 2017. VKS:n palliatiivinen poliklinikka vastaa koko sairaanhoitopiirin alueella (n. 170.000 asukasta) erityistason B vaativasta palliatiivisesta hoidosta ja on ainoa B-tason yksikkö Vaasan sairaanhoitopiirissä.  


Palliatiivisella poliklinikalla on toimintaa arkipäivisin; 2-3 päivänä viikossa palliatiivisen erityispätevyyslääkärin vastaanottoa ja muina päivinä kliinisen asiantuntijahoitajan vastaanottoa. Erityispätevyyslääkäri toimii muina päivinä syöpätautien vuodeosastolla ja pystyy vastaamaan konsultaatioihin sekä tarvittaessa vastaanottamaan kiireellisiä palliatiivisia potilaita viikon muina päivinä joko poliklinikalla tai osastolla sekä tekemään osastokonsultaatioita. 


Vuoden 2020 syksyllä yksikössä työskenteli lisäksi erityispätevyyspalveluja suorittava lääkäri. Loppuvuonna 2020 käynnistettiin lisäksi lähipalveluna palliatiivisen poliklinikan vastaanotto Pietarsaaressa kerran kuukaudessa. 


Potilaat ovat pääasiallisesti parantumatonta syöpää sairastavia potilaita, myös hematologista ja gynekologista syöpää sairastavia. Konsultaatioapua annetaan myös muita parantumattomia sairauksia sairastavista potilaista. 


Potilaat ohjautuvat palliatiiviselle poliklinikalle tavallisimmin hoitavan syöpälääkärin ohjaamina aktiivihoitojen lopettamispäätöksen jälkeen tai sairaalan muista yksiköistä lähetteellä. Useimmiten potilailla on siis jo hoitavan lääkärin toimesta tehty palliatiivinen hoitolinjaus, mutta poliklinikalla hoidetaan myös ensikäynnille tulevia syöpäpotilaita, jotka lähetteen perusteella ohjautuvat suoraan palliatiiviseen hoitoon sekä jonkin verran varhaisen vaiheen palliatiivisia potilaita, joilla vielä jonkinlaista aktiivihoitoa suunnitellaan, mutta sairauden huonon ennusteen ja haasteellisten oireiden/vaikean psykososiaalisen tilanteen perusteella suositellaan varhaista palliatiivista puuttumista. Useimmilla potilailla vastaanotto toimii kuitenkin kertaluonteisena konsultaatiokäyntinä, jonka jälkeen potilaan jatkohoito voidaan järjestää perustason A yksikön alaisuudessa. Myös perusterveydenhuolto voi voi laatia lähetteen palliatiiviselle poliklinikalle parantumattomasti sairaasta potilaasta, jolle on laadittu palliatiivinen hoitolinjaus ja joka tarvitsee erityistason palliatiivista osaamista.  


Syöpätautien yksiköllä on 17-paikkainen vuodeosasto, jolla hoidetaan aktiivisyöpähoidossa olevien potilaiden lisäksi sekä palliatiivisia että erityistason saattohoitoa tarvitsevia potilaita (nämä on keskitetty VKS:n syöpätautien yksikköön vuonna 2015 laaditussa toimintamallissa). Vuodeosastolla hoidetaan mm. kipupumppujen aloituksia, spinaalisia kivunhoitoja (yhteistyössä kipuanestesiologin kanssa), palliatiivisia sedaatioita, nuoria/ perheellisiä potilaita sekä palliatiivisia toimenpiteitä tarvitsevia potilaita, esim. palliatiivista sädehoitoa, palliatiivista kirurgiaa ja radiologisia toimenpiteitä. Osaston vastuulääkärillä on palliatiivinen erityispätevyys. Vuonna 2020 osastolla kuoli 66 potilasta. Syksyllä 2020 aloitettiin myös viikoittaiset palliatiiviset osastokierrot kirurgian osastolla. 


Yksiköllä on oma sosiaalityöntekijä, osastofarmaseutti ja kuntoutusohjaaja. Konsultoiviin erityistyöntekijöihin kuuluvat fysioterapeutti, sairaalateologi, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti, seksuaaliterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Pohjanmaan Syöpäyhdistyksellä on kokopäiväinen psykoterapeutti, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Pohjanmaan syöpäyhdistys sekä Vaasan evankelisluterilainen seurakunta ovat kouluttaneet vapaaehtoisia saattohoitoon.  

Olemme aktiivisesti mukana Läntisessä Syöpäkeskuksessa kehittämässä palliatiivista hoitoa, mm. VETÄVÄ-hankkeessa. Sen pohjalta on luotu ERVA-alueen sisällä palliatiivinen verkosto. Alueen perusterveydenhuollon kanssa tehdään yhteistyötä, mm. koulutusten ja alueellisten verkostotapaamisten muodossa. Suurimmassa osassa alueemme kunnista toimii myös perusterveydenhuollon palliatiivinen hoitaja, jolle ohjaamme potilaat monesti jo parantumattoman sairauden varhaisessa vaiheessa, mikä tukee ”saattaen vaihtaen” periaatetta. 

Bengts Heidi, heidi.bengts@vshp.fi