Tays Hatanpää palliatiivisen hoidon osasto (HPAL) ja kotisairaala

TAYS kotisairaala toimii Hatanpään kampukselta käsin ja tuottaa vaativan erityistason kotisaattohoitoa palliatiivisen keskuksen kokonaisuudessa. Toiminta-alue on Tampere, Pirkkala ja Lempäälä (n. 280 000 asukasta). Vaativissa tilanteissa on optio jalkautua koko Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Kotisairaalassa toimii kaksi erikoislääkäriä (yleislääketiede ja sisätaudit), joista toisella on erityispätevyys ja toinen on valmistumassa vuoden sisään. Sairaanhoitajia on yli 30. Palliatiivisia potilaita (Z51.5) hoidetaan n. 200 vuodessa ja heistä kuolee kotona n. 100. Kotisairaala toteuttaa vaativassa saattohoidossa tarvittavan hoidon potilaiden kotiin 24/7. Tämä sisältää esim. sedaation, suolitukosten konservatiivisen hoidon ja hengitystukihoidot. Kotisairaala tukee myös palveluasumisessa tapahtuvaa saattohoitoa. Erityistä psykososiaalista tukea tuotetaan Pirkanmaan hoitokodin yhteistyöllä. Tukiosastoina toimivat Pirkanmaan hoitokoti sekä Hatanpään sairaalan palliatiivinen osasto.

TAYS Hatanpään palliatiivisen osaston vastuulla on erityisesti keskuksen ei-malignien sairauksien erityistason palliatiivinen hoito ja saattohoito.

Erikoistuva lääkäri hoitaa palliatiivisia potilaita ja kotisaattohoitoa erityispätevyyslääkärin ohjauksessa. Tähän kuuluvat hoitoneuvottelut, lääkkeelliset ja lääkkeettömät palliatiivisen hoidon menetelmät kotiympäristössä sekä läheisten ja kotona selviämisen tukeminen.

Oppimistavoitteina on oppia laaja-alaisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon menetelmät kotiympäristössä ja palveluasumisessa sekä psykososiaalinen ja perhekeskeinen tukeminen potilaan omassa asuinympäristössä.

Vastuukouluttajat:

El.Lea Aalto 

puh. 044 – 4858 305

lea.aalto@pirha.fi

Oyl. Sirpa Leivo-Korpela

sirpa.leivo-korpela@pirha.fi