Terho

Terhokoti on vaativan erityistason saattohoitoon erikoistunut hoitoyksikkö, jota ylläpitää TERHO-säätiö. Palveluja tarjotaan kaikille parantumatonta tautia sairastaville potilaille. Valtaosa potilaista on syöpäpotilaita. Omana potilasryhmänä ovat motoneuronisairautta (ALS) sairastavat potilaat. Potilaista suurin osa tulee Terhokodin hoidon piiriin erikoissairaanhoidosta tai kuntien kotisairaaloista. Terhokodissa on 17- paikkainen saattohoito-osasto ja 6- paikkainen päiväsairaala. Kotisairaanhoidossa on potilaita 60-100, noin puolet näistä on sairauden eri vaiheissa olevia ALS potilaita.


Terhokodin toiminnan tavoitteena on turvata mahdollisimman korkea elämänlaatu ja aktiivisuus kuolemaa lähestyville potilaille joko heidän omassa kodissaan tai Terhokodin osastolla. Saattohoidon tavoitteena on potilaan rauhallinen kuolema korostamalla ihmisen kunnioittamista, yksilöiden samanarvoisuutta, itsemääräämisoikeutta, perhekeskeisyyttä, empaattisuutta ja esteettisyyttä. Hoitaminen perustuu potilaan tarpeisiin, joihin vastataan lääketieteen ja hoitotieteen keinoin. Hoidon lähtökohtana on hyvän saattohoidon tieteellinen ja kokemuksellinen tieto.


Koulutuksessa oleva lääkäri toimii Terhokodissa toisen lääkärin ohjauksessa, osastolla ja avohoidossa. Tavoitteena koulutuksen aikana on vahvistaa lääkärin vuorovaikutustaitoja, kohtaamiseen liittyviä taitoja, oppia palliatiivisen lääketieteen erikoistilanteissa käytettäviä keinoja, esimerkiksi palliatiivisen sedaation toteuttamista käytännössä. Osastolla tehdään myös pleura- ja askitespunktioita. Lääkäri työskentelee Terhokodissa moniammatillisen tiimin jäsenenä yhdessä erityiskoulutettujen sairaanhoitajien, perhetyöntekijän, logoterapeutin ja sosiaalityötä tekevän sairaanhoitajan kanssa.


Koulutusjaksolla olleen kollegan kertomaa:

”Työskentelin vuodeosastolla erikoislääkärin työparina. Alkuun teimme osastokierrot yhdessä mutta tutustuttuani Terhokodin tapoihin kiersin ja vastaanotin potilaita osastolle itsenäisesti. Sain suunnitella potilaiden infuusiolääkkeet itse mutta hoitosuunnitelma käytiin aina erikoislääkärin kanssa läpi ja pohdittiin samalla lääkevalintojen vaihtoehtoja. Sain tutustua myös Terhokodin kotisairaanhoidon toimintaan.

Vuodeosaston potilasvaihto oli suhteellisen nopea. Potilastyö oli intensiivistä ja monella tapaa sydämeen käyvää – erityisesti perhetyöhön tutustumisen koin antoisana. Terhokodin sosiaalityötä tekevän sairaanhoitajan kanssa kävimme viikoittain läpi lausuntoihin ja etuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Voin suositella lämpimästi Terhokotia harjoittelupaikaksi. Perehdytys on erinomainen ja työyhteisö on lämmin. Terhokodin harjoittelujakso oli minulle intensiivikurssi monivaiheiseen oirelääkitykseen ja opiaattihoidon hallintaan. Jakson jälkeen tenttiinkin oli helppo mennä Terhokodissa työskennellessäni sain myös työnohjausta ja mutkaton yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa kannatteli vaikeissakin tilanteissa. Kaikkein tärkeintä olivat kuitenkin Terhokodin osaavat kollegat ja mahdollisuus työskennellä yhdessä heidän kanssaan. Joka päivä opin paljon, niin saattohoidosta kuin itse elämästäkin.”

Jos olet kiinnostunut suorittamaan erityispätevöitymisjaksoa Terhokodissa, ole yhteydessä Terhokodin ylilääkäriin, Emma Hokkilaan, vaihde 09-6154466, tai emma.hokkila@terho.f