TAYS keskussairaala

TAYS keskussairaalan palliatiivinen yksikkö on Kaupin kampuksen R-rakennuksessa. Yksikössä toimii 2 poliklinikkavastaanottoa ja konsultaatiotiimi, joka palvelee keskussairaalan kaikkia yksiköitä ja etäkonsultaation koko Pirkanmaata (Erva-aluetta). Samassa rakennuksessa toimii psykososiaalisen tuen yksikkö, sädehoitoyksikkö ja palliatiiviset interventiopotilaat hoidetaan viereisellä RS1-osastolla. Kipuanestesiologitiimi tarjoaa kivun hoidon erityisosaamisen. Erityistyöntekijät ovat yhteisiä syöpäklinikan kanssa. Yksikössä toteutetaan n. 1000 - 1500 poliklinikkakäyntiä ja yli 1000 konsultaatiota vuodessa. Toimenpiteitä tehdään vuosittain n. 200 (punktiot, tunneloidut dreenit). Yksikössä toimitaan lääkäri-hoitaja-työpareina ja työnohjaus on kerran kuukaudessa.

Erikoistuva lääkäri toimii poliklinikalla sekä osallistuu palliatiivisten interventiopotilaiden hoitoon palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyslääkärin ohjauksessa. Koulutusjakson aikana osallistutaan myös palliatiiviseen konsultaatiotoimintaan erityispätevyyslääkärin ohjannassa sekä tutustutaan palliatiiviseen sädehoitoon. Toimenpideopetus annetaan askites- ja pleurapunktioihin ja erikoistuvan toivoessa myös tunneloidun katetrin (PleurX) asentamiseen. Perehdytyksestä huolehditaan kirjallisen ohjelman mukaan.

Oppimistavoitteina on oppia varhaisen palliatiivisen hoidon sisällöt erityistason hoitoineen, elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman teko, palliatiiviseen hoitoketjuun ohjaaminen ja palliatiivinen konsultaatiotoiminta.

Vastuukouluttaja:

Prof. Juho Lehto

puh. 050-4090974

Juho.T.Lehto@pshp.fi