Porin perusturva/Akuutti kotikeskus/Palliatiivinen tiimi

Porin perusturvan Akuutti kotikeskuksessa toimii akuuttitiimi, palliatiivinen tiimi ja turvapuhelintiimi. Akuutti kotikeskus vie potilaalle sairaalatasoisen hoidon kotiin. Palliatiivisen tiimiin toimintaan kuuluu kotisairaala, palliatiivinen poliklinikka sekä tukiosasto T3.  Palliatiivisessa tiimissä työskentelee 8-10 sairaanhoitajaa, joista neljällä on palliatiivisen hoidon erikoistumisopinnot suoritettuna. Lääkäreitä on kaksi, joista toisella on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Palliatiivisen tiimin tukiosasto toimii samassa rakennuksessa ja siellä on kolmella hoitajalla erityispätevyys. Lisäksi osastolla toimii oma lääkäri. Osastolla on paikkoja 14 ja kaikki on tarvittaessa palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden käytössä.

Potilaat tulevat meille lähetteellä. Lähete voi tulla perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta tai yksityiseltä. Pääsääntöisesti kaikki potilaat ovat palliatiivisessa hoidossa tai saattohoidossa. Potilaat tulevat meille siinä vaiheessa, kun potilaan aktiiviset hoidot erikoissairaanhoidossa päättyvät. Hoidamme myös muita potilaita kuin syöpäpotilaita. Ensikäynnin sovimme potilaan voinnin mukaan osastolle, kotiin tai palliatiiviselle poliklinikalle.  Vastaamme myös osastokonsultaatioihin Porin Perusturvan omilta osastoilta. Lisäksi meillä toimii palliatiivinen konsultoiva sairaanhoitaja, jota voidaan konsultoida koko perusturvan alueelta ja tämä hoitaja on mm. tukena palvelutalojen saattohoitopotilaiden hoidossa.

Meillä on käytettävissä sosiaalihoitaja, fysioterapeutti sekä koulutettuja vapaaehtoisia. Lisäksi teemme yhteistyötä syöpäyhdistyksen syöpäsairaanhoitajien kanssa.  Meillä on myös käytössä Lapset puheeksi -menetelmä. Samoissa tiloissa toimii turvapuhelinyksikkö, joka on potilaiden yöaikaisena turvana. Yhteistyökumppanina meillä on psykososiaalinen tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja sekä psykologi.

Kotisairaala toimii joka päivä klo 7-23 ja tämän jälkeen puheluihin vastataan tukiosastolta. Lääkäri on joka tavoitettavissa joka päivä klo 8-21. Päivystysaikana lääkäri on joko akuuttitiimin lääkäri tai palliatiivisen tiimin lääkäri.

Kuulumme Satasoten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämistyöryhmään. Lisäksi järjestämme koulutuksia Porin perusturvan alueella. Kehitämme ahkerasti sekä omaa että maakunnan palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.

Toimimme yhteistyössä Satasairaalan palliatiivisen poliklinikan kanssa ja erityispätevyyttä suorittava voi osan jaksosta tehdä sovittaessa myös Satasairaalan poliklinikalla. Myös osastojakso tukiosastolla on mahdollinen.

 

Tyypillinen työpäivä:

Aamuisin pidetään aamuraportti, jossa käydään läpi päivän potilaat ja sovitaan kumpi lääkäri käy kenenkin potilaan luona. Käydään läpi akuutit asiat ja suunnitellaan arviokäynnit uusille potilaille. Lisäksi käydään tarvittaessa läpi edellisenä päivänä kuolleet potilaat purkupalaverityyppisesti. Lääkärin työviikkoon kuuluu kotikäyntejä vähintään kerran päivässä. Näistä osa on ensikäyntejä eli arviokäyntejä ja osa oirekäyntejä. Lisäksi potilaita käy palliatiivisella poliklinikalla, johon tarvittaessa kutsutaan lääkäri mukaan. Osastoja talossa on kuusi ja näistä tulee päivittäin konsultaatiopyyntöjä palliatiivisista potilaista. Välillä arviokäyntejä tehdään myös osastoilla, joissa järjestetään hoitoneuvottelu ennen potilaan kotiutumista. Näitä voidaan tehdä myös Ulvilan ja Noormarkun osastoilla, jotka ovat n. 10km:n päässä Porista. Myös palvelutaloista tulee konsultaatioita akuuttitiimiltä tai palliatiivisen konsultoivan hoitajan kautta. Vähintään kerran viikossa on päivystysvuoro, jonka voi tehdä toimistolla tai kotona.

TERVETULOA PORIIN!!    Porin perusturva Akuutti kotikeskus vs. ylilääkäri Tanja Reunanen p.0447011719


Yksikkö on saanut 20.10.2021 palliatiivset erityispätevyys koultuutsoikeudet. Yksikössä palvelua kertyy 80% työajalla, eli palvelun kesto pitenee vastaavasti. Yhteyshenkilö tanja.reunanen(at)porinperusturva.fi