Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan keskussairaala, palliatiivinen yksikkö


PKSSK palliatiivinen yksikkö on avattu keväällä 2015.  Yksikkö toimii Pohjois-Karjalan keskussairaalan K-rakennuksessa, syöpätautien poliklinikan yhteydessä.

Poliklinikalla työskentelee arkipäivisin kokoaikainen sairaanhoitaja.  Lääkärin vastaanottoa on 2-3 päivänä viikossa.   Vastuuhoitajana toimii asiantuntijasairaanhoitaja Minna Peake. Kaikilla palliatiivisessa yksikössä työskentelevillä hoitajilla on suoritettuna palliatiivisen hoitotyön lisäopinnot. Vastuuhoitaja koordinoi palliatiivisen yksikön käytännön toimintaa ja palliatiivisen hoidon järjestelyjä ja koulutusta koko maakunnassa.


Yksikön lääkärit tekevät itse toimenpiteet (pleura- ja askitespunktiot, PleurX-katetrit) UÄ-ohjatusti. Toimenpiteiden suorittamiseen annetaan koulutus. Kipupoliklinikka toimii samassa siivessä ja on helposti konsultoitavissa jos tarvitaan esim. puudutuksia. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu myös mm.

sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, onkologi, ravitsemussuunnittelija, psykiatrinen sairaanhoitaja,

seksuaaliterapeutti ja sairaalapastori. Yhteistyö syöpäyhdistyksen kanssa toimii hyvin (tukihenkilötoiminta).  Sairaalassa on oma sädehoitoyksikkö (palliatiivinen sädehoito) ja yhteistyö onkologien kanssa on sujuvaa.


Palliatiivisen yksikön sairaanhoitajille ja lääkäreille on järjestetty säännöllinen työnohjaus (1-2 kertaa kuukaudessa,  ryhmätyönohjaus).


Valtaosa potilaista on parantumatonta syöpää sairastavia potilaita mutta konsultaatioapua annetaan myös muiden palliatiivisten potilaiden hoitoon ja hoidon järjestelyihin liittyen (esim. ALS, keuhkosairaudet, vaikea sydämen vajaatoiminta). Omia erikoissairaanhoidon osastopaikkoja ei ole vaan potilas hoidetaan sillä osastolla missä hoito on viisainta toteuttaa  (ajankohtaisesta ongelmasta ja perussairaudesta riippuen). Palliatiivinen tiimi on osa tällaista potilasta hoitavaa tiimiä.  Vaativat C-tason saattohoitopotilaat (syöpää sairastavat) hoidetaan keskitetysti syöpätautien vuodeosastolla.


Yhteistyö maakunnan perusterveydenhuollon ja Joensuun kaupungin kotisairaalan kanssa on sujuvaa ja vilkasta.  Valtaosa saattohoitopotilaista hoidetaan kotona (myös hoivakodin luetaan kodiksi) loppuun asti, jos he itse sitä toivovat ja hoito on mahdollista niin toteuttaa. Kotisaattohoidossa oleville potilaille

järjestetään aina erikseen 24/7 ensihoidon tuki (kotisaattopotilaan ensihoidon protokolla). Jos osastohoitoa tarvitaan, se järjestetään ensisijaisesti tk-vuodeosastolla (A-taso) tai Joensuun kaupungin palliatiivisella osastolla (Kotipesä-osasto, B-taso) tai erikoissairaanhoidossa (vaativa C-taso).  Saattohoitokoteja ei

Pohjois-Karjalassa ole.


Joensuun kantakaupungin alueella hoidettiin vuonna 2014 noin 60 kotisaattoa Joensuun kotisairaalan tuella. Pohjois-Karjalan palliatiivisen potilaan palveluketju on julkaistu Terveysportissa.


Palliatiivisen lääketieteen erityisyksikköpalvelua on mahdollista suorittaa osa-aikaisesti PKSSK palliatiivisessa yksikössä (tällä hetkellä 40-50% työaika) ja jatkossa kokoaikaisesti (100%) yhteistyössä Joensuun Kotisairaalan kanssa. Koulutuskertymän ollessa osa-aikainen (40-50%), muu työaika voidaan joustavasti sopia esim.  lääkärin toivomusten mukaiseen klinikkaan.


Lisätietoja Oyl Minna Kiljunen p. 0445316252 (minna.kiljunen@pkssk.fi)