Lahti

PHHYKY Päijät-Hämeen keskussairaalan palliatiivinen yksikkö

Yksikkö sai 20.10.2021 palliatiiviset koultuusoikeudet


Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palliatiivinen yksikkö toimii avarissa tiloissa Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä Lahdessa. Kuntayhtymän alueella asuu reilu 200 000 asukasta ja palliatiivinen yksikkö koordinoi koko alueen palliatiivista hoitoketjua.

 

Keskussairaalan tiloissa sijaitseva palliatiivinen poliklinikka palvelee koko sairaanhoitopiiriä virka-aikaan kahden asiantuntijasairaanhoitajan ja kahden lääkärin voimin. Vastaanottotoiminnan lisäksi poliklinikka vastaa keskussairaalan eri erikoisalojen osastokonsultaatioista. Sisätautiosastojen yhteydessä on 4 interventiopaikkaa palliatiivista/ saattohoitoa varten.

Lahdessa keskussairaalan läheisyydessä (2,5km päässä) toimii lisäksi kuntoutussairaala Jalmari, jossa on 20 vuodeosastopaikkaa palliatiivista ja saattohoitoa varten koko kuntayhtymän asukkaille. Kuntoutussairaalan tiloissa sijaitsee myös palliatiivisen kotisairaalan toimisto, joka palvelee toistaiseksi pääasiassa Lahti-Hollola akselilla mutta toimintaa ollaan aktiivisesti laajentamassa ympäristökuntiin. Muutoin palliatiivista hoitoa toteutetaan tällä haavaa ympäristökunnissa yhteistyössä paikallisen kotihoidon kanssa. Heinolassa toimii pienimuotoisesti myös palliatiivinen kotisairaala terveyskeskuksen vuodeosaston yhteydessä. Heinolassa työskentelee palliatiivisesti erityiskoulutettu lääkäri. Olemme parhaillaan tiivistämässä yhteistyötä/ yhdistämässä toimintaamme koko kuntayhtymän sisällä.

 

Palliatiivinen yksikkö tarjoaa säännöllisesti kuukausittain palliatiivista koulutusta koko kuntayhtymän terveydenhuollon ammattilaisille. Moniammatillinen yhteistyö toimii sujuvasti keskussairaalan kaikkien erikoisalojen kesken ja käytettävissä ovat mm. psykiatriset palvelut, sairaalapastorit, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapeutit. Vapaaehtoisten kouluttaminen on keskittynyt Jalmarin sairaalan yhteyteen.

Työnohjaus järjestetään toistaiseksi yhteisesti poliklinikan henkilökunnalle kerran kuussa, tarvittaessa tämä voidaan pyytää joko yksilötyönohjauksena tai erillisesti lääkäreille suunnattuna.

Koulutusoikeus koskee tällä haavaa keskussairaalan palliatiivista poliklinikkaa, joka vastaa myös sairaalan osastojen palliatiivisista konsultaatioista ja interventiopaikoista.

 

Olemme kehittämässä ja laajentamassa jatkuvasti toimintaamme: jos olet kiinnostunut alueemme palliatiivisesta työstä, olethan rohkeasti yhteydessä! Osa-aikainen työ ja osittainen etätyö on mahdollista järjestää helposti. Lahden rautatieasemalta on järjestetty sekä taksikuljetus että kaupunkipyörien käyttömahdollisuus keskussairaalaan. Sairaala on lämminhenkinen ja toimiva. Työn keskiössä on sekä potilaan hoidon sujuvuus että henkilökunnan viihtyvyys ja jaksaminen. Palliatiivinen yksikkö on kuuluisa luovasta yhteistyöstään ja hyvästä hengestään. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Yl Elina Vogel

Elina.vogel@phhyky.fi

044 482 8246

 Asiantuntijasairaanhoitaja Maarit Borgenström-Kontkanen

maarit.borgenstrom-kontkanen@phhyky.fi

044 440 6053

 Asiantuntijasairaanhoitaja Katri Pankinaho

katri.ervasti@phhyky.fi

044 440 3382