Yhdistyksemme

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lääkäreiden palliatiivisen lääketieteen tuntemusta ja lääketieteellistä koulutusta. Yhdistys pyrkii yhteistyössä muiden yhdistysten, potilasjärjestöjen, viranomaisten ja yliopistojen kanssa vaikuttamaan lääkärikoulutuksen kehittämiseen palliatiivisen lääketieteen alueella. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan: Osallistumalla koulutusohjelmien sisällön suunnitteluun, tukemalla alan tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestämällä kansallisia/kansainvälisiä koulutustilaisuuksia, osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön palliatiivisen koulutuksen alueella ja toimimalla asiantuntijana palliatiivisen lääketieteen kysymyksissä. yhdistykseen kuuluu 250 palliatiivista lääkäriä.

 

Yhdistys järjestää vuosittain joulukuun alussa Palliatiiviset päivät, joka on suurin kotimainen vuosittainen palliatiivisten lääkäreiden koulutustapahtuma, tapahtumaan osallistuu vuosittain noin 200 kollegaa. 

 

Järjestämme myös palliatiivista erityispätevyys koulutusta. Kaksi vuotiset palliatiiviset kotimainen ja pohjoismainen (NSCPM) alkavat vuorovuosin. Kotimaisella kurssilla on noin 30 paikkaa ja Pohjoismaiselle 4-8 paikkaa.