Koulutus

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

 

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyysvaatimukset löytyvät Lääkäriliiton verkkosivuilta.

 

Teoreettista koulutusta voi hankkia kotimaiselta kurssilta tai pohjoismaiselta kurssilta ja lisäksi muista soveltuvista koulutuksista.

Kotimaisen kurssin järjestää Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistys. Nyt menossa oleva kurssi päättyy syksyllä 2017. Uuden kurssin hakuaika on loppuvuodesta 2017 ja kurssi alkaa keväällä 2018. Ilmoitus ja hakuohjeet tulevat Lääkärilehteen ja näille verkkosivuille myöhemmin. Sähköinen hakulomake kurssille löytyy tältä verkkosivulta kun hakuaika käynnistyy. Kurssilaisten valinta tehdään Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistyksen hallituksessa.

8. Pohjoismainen kurssi käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu kevääseen 2019 asti. Lisätietoa kurssista, yksityiskohtainen ohjelma ja kurssin sisältö löytyy osoitteesta: http://nscpm.org. Seuraavalle pohjoismaiselle kurssille haku on keväällä 2019. Hakemuslomake löytyy tältä sivulta kun hakuaika käynnistyy, ks. Lomake-kohta.

 

Teoreettisen ja käytännön koulutuksen hyväksyy erityispätevyystoimikunta. Erityispätevyyden myöntää Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja erityispätevyystoimikunnan esityksestä.  Lomake erityispätevyyden hakemista varten löytyy Lääkäriliiton verkkosivuilta ja tältä verkkosivulta kohdasta Erityispätevyyden hakeminen.

Erityispätevyystoimikunnan puheenjohtaja: Harri Tohmo, harrtohm@me.com

Erityispätevyystoimikunnan sihteeri: Kaisa Rajala, kaisa.rajala(at)bouldertehdas.fi

 

Kotimainen palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskurssi 2016-2017.

1. jakso: Helsinki 20.-22.4.2016

johdanto, etiikka, hoitolinjaukset, oirehoito, kommunikaatio, työntekijän jaksaminen

2. jakso: Oulu 29.-30.9.2016

oirehoito

3. jakso: Kuopio 17.-18.11.2016

palliatiivinen onkologia

4. jakso: Helsinki 15.-17.2.2017

ei-malignien sairauksien palliatiivinen hoito, kommunikaatio

5. jakso: Turku 11.-12.5.2017

saattohoito, perhe, kommunikaatio

6. jakso: Tampere  12.-13.10.2017

tiimityö, hoidon organisointi, tutkimus

 

 

Pohjoismainen erityispätevyyskurssi:

8th Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2017-2019 

 

Seuraava kurssi alkaa syksyllä 2017. Hakuaika on päättyy 15.3.2017. Hakulomake tällä sivulla.

Lisätietoja kurssista: http://nscpm.org

Hakemus palliatiiviseksi erityiskoulutusyksiköksi ja hakemukseen liitettävä ESMO:n lomake.

MS Word -tiedostoErityisyksikkohakemuskaavake180917.doc (37 kB)
Tällä lomakkeella haetaan toimipisteelle erityisyksikkö koulutus oikeuksia.
PDF-tiedostoESMO:n liite (343 kB)

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyystenttien kysymyksiä:

 

Palliatiivisen lääketieteen kuulusteluja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Seuraava kuulustelu on  10.11.2017 (ilmoittautuminen viimeistään 6.10.2017). Ks. ohjeet Lääkäriliiton verkkosivuilta.

Erityispätevyyshakemus


Erityispätevyyshakemusta varten tulee toimia Suomen Lääkäriliiton internet-sivulta löytyvän erityispätevyysohjeen viimeisen version mukaan.

Hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa. Sekä hakemusten käsittelyajankohdat että hakemusten viimeiset toimitusajankohdat käyvät ilmi erityispätevyysohjeesta.

Hakemuksessa tulee antaa erityispätevyyskriteerien mukaiset selvitykset ja perusteet hakemuksen käsittelyä varten, jotta vältytään hakemuksen uusintakäsittelyltä, lisäselvityspyynnöiltä ja käsittelyn sekä hyväksymisen viivästymiseltä.

Puutteellisten hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen. Poikkeustapauksissa hakemus voidaan käsitellä lisäselvityspyynnön saavuttua (esim. selvitys tutortapaamisista).

                         

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa sähköisessä muodossa

  • suppea CV
  • työtodistukset erityisyksikkökoulutuksen ja muun käytännön koulutuksen osalta, sekä vaadittavista 2-vuodesta kliinistä kokemusta (ei siis koko työuralta). Kestot tulee riveittäin itse laskea
  • palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden kannalta tärkeimmät kurssitodistukset ja niiden ohjelmat, tunnit tulee kirjata riveittäin ja laskea itse. Älä kuitenkaan liitä kotimaisen erityispätevyyskurssin ohjelmia vaan sen osalta ainoastaan todistukset. 
  • erityispätevyystentin hyväksymistodistus,
  • selvitys / tutorin todistus tutortapaamisista ja
  • selvitys / tutorin todistus lokikirjasta.

 

Lisää tarvittaessa erillisiksi liitteiksi ne selvitykset tai perustelut joihin haluat vedota hakemuksen hyväksymiseksi.

 

 Hakemus osio tallentuu tämän ohjelman kautta. 

 

*
*
*
*
*
*

Tiedot nykyisestä päätoimesta. Kuvaa kohdasta työn luonne lyhyesti työtäsi. esim. vuodeosastotyötä 30% ja poliklinikka työtä 70% jne

*
*
*
*
*
*

Erityispätevyysyksikkö palvelus. Vähintään 3kk. Kuvaa kuvaus kohdassa lyhyesti millaisia potilaita hoidit ja mistä työnkuvasi koostui.

*
*
*
*
*

Muu käytännön koulutus (yhdessä erikoisyksikköpalvelun kanssa yhteensä 24 kk)

Palliatiiviseen lääketieteeseen liittyvä teoreettinen koulutus. Vaatimus 150 tuntia. Kotimainen kurssi on 120 tuntia ja Pohjoismainen 240 tuntia. 

Liitteet: 

Yhtenä pdf tiedostona (hakijan nimi tiedoston nimenä)

Lyhyt CV

Todistus hyväksytystä tentistä

Palliatiivisen kurssin todistukset

Muiden teoriakoulutusten todistukset

Työtodistukset (nistä työpaikoista jotka haetaan hyväksyttäviksi)

Tuutorin todistus lokikirjasta ja tuutortapaamisista

 

Tiedoston maksimikoko on 10 Mt.

Tämän hakemuksen lähetys liitteineen toimii sähköisenä allekirjoituksena. 

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.