Koulutus

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

 

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyysvaatimukset löytyvät Lääkäriliiton verkkosivuilta.

 

Teoreettista koulutusta voi hankkia kotimaiselta kurssilta tai pohjoismaiselta kurssilta ja lisäksi muista soveltuvista koulutuksista.

Kotimaisen kurssin järjestää Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistys. Kurssilaisten valinta tehdään Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistyksen hallituksessa.

Sähköinen hakulomake kurssille löytyy tältä verkkosivulta, kun seuraavalle kurssille haku alkaa.

9. Pohjoismainen kurssi käynnistyy syksyllä 2019 ja jatkuu kevääseen 2021 asti. Lisätietoa kurssista alempana. Yksityiskohtainen ohjelma ja kurssin sisältö oppimistavoitteineen löytyy osoitteesta:nscpm.org

Teoreettisen ja käytännön koulutuksen hyväksyy erityispätevyystoimikunta. Erityispätevyyden myöntää Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja erityispätevyystoimikunnan esityksestä.  Erityispätevyyttä haetaan sivustolla olevan hakullomakkeella sähköisesti.

Erityispätevyystoimikunnan puheenjohtaja: Harri Tohmo, harrtohm@me.com

Erityispätevyystoimikunnan sihteeri: Kaisa Rajala, kaisa.rajala(at)bouldertehdas.fi

 

Covid -pandemian vuoksi kurssin aloitus siirtyy. Ensimmäinen moduuli pyritään pitämään Turun moduulille varattuna aikana eli 23.9-25.9.

Tarkempaa tietoa myöhemmin.

 

Kotimainen palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskurssi 2020-2021

 

Jakso 1. Espoo 22.4.-24.4.2020

Johdatus palliatiiviseen hoitoon.

Etiikka. Hoitolinjaukset.

 

Jakso 2. Turku 23.9.-25.9.2020

Vuorovaikutus vaikeasti sairaan potilaan kanssa. Omaisten kohtaaminen.

Opioidit.

Oirehoidosta.

 

Jakso 3. Tampere 10.3.-12.3.2021

Ei-malignien sairauksien ja malignien sairauksien palliatiivisesta hoidosta.

 

Jakso 4. Oulu 6.10.-8.10.2021

Saattohoito eri hoidon portaissa.

Tiimityöskentelystä.

Kommunikaatio ja vuorovaikutus.

Palliatiivinen tutkimus.

 

 

Hakuaika: 21.10.-30.11.2019

 

Kurssin kesto 120 tuntia.  Jaksojen ajankohdat ovat alustavia.

 

Kurssimaksu on 750 euroa / jakso eli koko kurssista 3000 euroa. Osallistumismaksu kattaa opetuksen, luentomateriaalit ja ruokailut. Matkat ja majoitukset jokainen kurssilainen järjestää itse.

 

Kurssi koostuu neljästä kolmen päivän lähiopetusjaksosta, joiden aikana on sekä luentomuotoista opetusta että pienryhmätyöskentelyä. Ennen jokaista jaksoa ja jokaisen jakson jälkeen kurssilaiset saavat valmisteltavaksi tehtäviä kotona suoritettavaksi. Lisäksi kurssin aikana jokainen valmistelee 20 minuutin esityksen ennalta määritellystä palliatiivisesta aiheesta parityöskentelynä toisen kurssilaisen kanssa.

 

Kurssin vaatimuksena on kahden vuoden työskentely laillistuksen jälkeen, työkokemus palliatiivisesta hoidosta sekä mielellään erikoislääkäritutkinto. Kurssihakemukseen tulee liittää mukaan kaksi suosituskirjettä. Työnantajalta vaaditaan lisäksi jo hakuvaiheessa sitoumus, että kurssille valittu saa vapaata työstä kurssin lähiopetuspäivien ajaksi.

 

Hakemus osio on tällä sivulla ja on englannin kielinen, vastaukset voi antaa myös suomeksi. Tarvittaavat liitteet skannataan osion ohjeen mukaiseksi yhdeksi tiedostoksi. Hakemusta ei pysty tallentamaan, vaan se pitää tehdä kerralla loppuun asti. Liitteiden ym. muuttaminen hakemuksen lähetyksen jälkeen ei onnistu.

 

Lisätietoja: Kaisa Pönkä (kjponk[at]utu.fi) ja Paula Viikari (pauvii[at]utu.fi)

 

Pohjoismainen erityispätevyyskurssi:

9th Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2019-20121

 

Haku 2-vuotiselle pohjoismaiselle kurssille on alkanut. Tervetuloa hakijaksi, edessäsi voivat olla lääketieteen urasi antoisimmat ajat! Koulutuksessa pääset kuulemaan alan eurooppalaisia / pohjoismaisia huippuasiantuntijoita, verkostoitumaan pohjoismaisten kollegoidesi kanssa, opit vuorovaikutustaitoja ja saat valmiuksia kehittää palliatiivista hoitoa työpaikallasi / alueellasi / Suomessa. Nyt tarvitaan innovatiivisia ja innostuneita uusia osaajia Suomen palliatiivisen hoidon tason nostamiseksi pohjoismaiselle tasolle! Toivottavasti Sinä olet yksi heistä!

Kurssi alkaa syksyllä 2019, ja haku on käynnissä 15.3.2019 asti. Hakulomake palautetaan sähköisesti palliatiivisen lääketieteen yhdistykseen, ks. alla. Tiedon kurssille valituista saa toukokuun puolessa välissä 2019.

Kurssille valitaan yhteensä 40 opiskelijaa eri pohjoismaista, Suomesta korkeintaan kahdeksan. Kurssi koostuu kuudesta viiden päivän jaksosta kattaen perusteellisesti kaikki palliatiivisen lääketieteen osa-alueet (250 opintotuntia). Ennen jokaista jaksoa on esitehtäviä ja luettavaa, samoin jakson jälkeen tehtäviä kotona suoritettavaksi. Kurssi edellyttää kokemusta palliatiivisesta hoidosta ja mielellään erikoislääkärikoulutusta. Kurssin lopussa on kirjallinen tentti, joka käy samalla erityispätevyystentistä. Kurssin suorittamiseen hyväksytyksi vaaditaan myös pienimuotoinen tutkimusprojekti.

Kurssin lisäksi palliatiiviseen erityispätevyyteen tarvitaan 24 kk palliatiivista lääkärin työtä, josta 6kk palvelua erityispätevyysyksikössä. Yksiköistä lista yhdistyksen sivuilla.

Kurssimaksut ovat yhteensä 6600 euroa ja lisäksi kurssilainen vastaa matka- ja majoituskuluistaan. Työnantajalta vaaditaan myös sitoumus, että kurssille valittu saa vapaata työstä kurssiviikoiksi. Tukea kurssimaksujen kattamiseen voi hakea mm. Syöpäsäätiöltä ja Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistykseltä sekä omilta erikoisalayhdisyksiltä.

Kurssista saa lisätietoa NSCPM-internetsivuilta sekä geriatri, yleislääkäri Sanna Maulalta (maulasanna@gmail.com) ja syöpälääkäri Outi Hirvoselta (outi.hirvonen@tyks.fi).

Syksyllä 2019 käynnistyvän kurssin jaksot eri pohjoismaissa ovat seuraavat:

Jakso 1. Trondheim, Norja 23.-27.9.2019
Jakso 2. Turku, Suomi 27.-31.1.2020
Jakso 3. Malmö, Ruotsi 20.-24.5.2020

Jakso 4. Bergen, Norja 21.-25.9.2020

Jakso 5. Helsingør, Tanska 25-29.1.2021

Jakso 6. Tukholma, Ruotsi 19-23.4.2021

 

Lisätietoja kurssista: http://nscpm.org

Hakemus palliatiiviseksi erityiskoulutusyksiköksi ja hakemukseen liitettävä ESMO:n lomake.

MS Word -tiedostoErityisyksikkohakemuskaavake180917.doc (37 kB)
Tällä lomakkeella haetaan toimipisteelle erityisyksikkö koulutus oikeuksia.
PDF-tiedostoESMO:n liite (343 kB)

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyystenttien kysymyksiä:

 

Palliatiivisen lääketieteen kuulusteluja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Seuraavat kuulustelut ovat  4.5.2018 (ilmoittautuminen viimeistään 3.4.2018) ja 9.11.2018 (ilmoittautuminen viimeistään 5.10.2018). Ks. ohjeet Lääkäriliiton verkkosivuilta.

Erityispätevyyshakemus


Erityispätevyyshakemusta varten tulee toimia Suomen Lääkäriliiton internet-sivulta löytyvän erityispätevyysohjeen viimeisen version mukaan.

Hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa. Sekä hakemusten käsittelyajankohdat että hakemusten viimeiset toimitusajankohdat käyvät ilmi erityispätevyysohjeesta.

Hakemuksessa tulee antaa erityispätevyyskriteerien mukaiset selvitykset ja perusteet hakemuksen käsittelyä varten, jotta vältytään hakemuksen uusintakäsittelyltä, lisäselvityspyynnöiltä ja käsittelyn sekä hyväksymisen viivästymiseltä.

Puutteellisten hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen. Poikkeustapauksissa hakemus voidaan käsitellä lisäselvityspyynnön saavuttua (esim. selvitys tutortapaamisista).

                         

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa sähköisessä muodossa, yhtenä pdf tiedostona max 2Mt

  • suppea CV
  • työtodistukset erityisyksikkökoulutuksen ja muun käytännön koulutuksen osalta, sekä vaadittavista 2-vuodesta kliinistä kokemusta (ei siis koko työuralta). Kestot tulee riveittäin itse laskea
  • palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden kannalta tärkeimmät kurssitodistukset ja niiden ohjelmat, tunnit tulee kirjata riveittäin ja laskea itse. Älä kuitenkaan liitä kotimaisen erityispätevyyskurssin ohjelmia vaan sen osalta ainoastaan todistukset. Jos olet osallistunut ulkomaiseen kongressiin laita siitä osallistumistodistus ja ohjelmasta soveltuvat osat (siis kopioi ohjelman ne luennot mille otit osaa ja sijoita ne kaikki yhdelle sivulle) ei siis koko ohjelmaa. 
  • erityispätevyystentin hyväksymistodistus,
  • selvitys / tutorin todistus tutortapaamisista ja
  • selvitys / tutorin todistus lokikirjasta.
  • Hakemuksen tulee sisältää: palvelutodistus sisältäen poissaolot. Suositellaan että 6kk palveluaikana olisi mahdollisimman vähän poissaoloja.  

 

Lisää tarvittaessa erillisiksi liitteiksi ne selvitykset tai perustelut joihin haluat vedota hakemuksen hyväksymiseksi.

 

 Hakemus osio tallentuu tämän ohjelman kautta. 

Varmsitathan että sinulla on kaikki hakemukseen tarvittavat tiedot saatavilla ja liitteet yhtenä tiedostona ennenkuin aloitat hakemuksen täytön. Hkemusta ei pysty välitallentamaan täytön aikana. 

 

*
*
*
*
*
*

Tiedot nykyisestä päätoimesta. Kuvaa kohdasta työn luonne lyhyesti työtäsi. esim. vuodeosastotyötä 30% ja poliklinikka työtä 70% jne

*
*
*
*
*
*

Erityispätevyysyksikkö palvelus. Vähintään 3kk. Kuvaa kuvaus kohdassa lyhyesti millaisia potilaita hoidit ja mistä työnkuvasi koostui.

*
*
*
*
*

Muu käytännön koulutus (yhdessä erikoisyksikköpalvelun kanssa yhteensä 24 kk)

Palliatiiviseen lääketieteeseen liittyvä teoreettinen koulutus. Vaatimus 150 tuntia. Kotimainen kurssi on 120 tuntia ja Pohjoismainen 240 tuntia. 

Liitteet: 

Yhtenä pdf tiedostona (hakijan nimi tiedoston nimenä)

Lyhyt CV

Todistus hyväksytystä tentistä

Palliatiivisen kurssin todistukset

Muiden teoriakoulutusten todistukset

Työtodistukset (nistä työpaikoista jotka haetaan hyväksyttäviksi)

Tuutorin todistus lokikirjasta ja tuutortapaamisista

 

Tiedoston maksimikoko on 10 Mt.

Tämän hakemuksen lähetys liitteineen toimii sähköisenä allekirjoituksena. 

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.