Kotka

Kymsoten palliatiiviselle keskukselle myönnettiin B-tason koulutusoikeudet 1.2.2023