TAYS

Vastuukouluttaja: 

YL Juho Lehto TAYS/Syövänhoidon vastuualue/Palliatiivinen yksikkö Radius-rakennus, 

Teiskontie 35, 33520 Tampere 

E-mail: juho.lehto@pshp.fi 

Puh. 050-4090974 

Yleistä 

TAYS:n palliatiivinen yksikkö on perustettu v. 2000 ja se toimii syöpätautien pkl:n yhteydessä v. 2007 valmistuneessa Radius-rakennuksessa. Yksikön tehtävänä on tuottaa, kehittää ja koordinoida korkeatasoista palliatiivista hoitoa sekä johtaa Pirkanmaan saattohoitopotilaan palveluverkkoa. Henkilöstönä on yhden erikoislääkärin, yhden erikoistuvan lääkärin, 0,5 ylilääkärin sekä 2,5 sairaanhoitajan työpanokset. Erityistyöntekijät ovat yhteisiä syöpäklinikan kanssa (mm. sos.työntekijä, rav.terapeutti, pappi, psyk.sh). Tiloihin kuuluu 3 vastaanottohuonetta (omat lääkärille ja hoitajalle), 5 lepopaikkaa (vuodetta) sekä toimenpidehuone. 

Toiminta 

Potilaat tulevat yksikköön syöpäklinikan ohjaamina sekä lähetteellä TAYS:n muista yksiköistä ja terveyskeskuksista. Vastaanottotoimintaan kuuluu ensi-, uusinta- ja päivystysaikoja (kiireelliset oirearviot/-hoidot). Toiminnassa pyritään ensikäyntipainotteisuuteen (”saattohoitoon saattaminen”). Palliatiiviset toimenpiteet (punktiot, PleurX-dreenit) tehdään pkl:n toimenpidehuoneessa (oma UÄ-laite). Lisäksi käydään konsultoimassa TAYS:n eri osastoilla. Palliatiivisen sädehoidon arvio ja varaus tehdään pkl:lta, mutta hoito toteutetaan kerrosta alempana sädehoitoyksikössä. Toiminta on polikliinista, mutta vuodepaikka palliatiivista arviota varten voidaan järjestää osastolle RS1 (pkl:n vieressä). Saattohoito järjestetään Pirkanmaan hoitokodin tai alueen terveyskeskusten kanssa. Yhteistyö saattohoitaviin yksiköihin (kotihoidot ja osastot) on tiivistä. Pkl:lla toimitaan lääkäri-hoitaja-työpareina. Työpaikkakokous on joka toinen kuukausi ja työnohjaus kerran kuukaudessa. 

Erityispätevyyskoulutus 

Oppimistavoiteet: 

 Hallita palliatiivinen hoito parantumattoman taudin tautispesifisen hoidon rinnalla 

 Hallita palliatiivinen hoito tautispesifisen hoidon päätyttyä 

 Hallita oirearvio sekä oireiden lääkkeellinen ja ei-lääkkeellinen hoito  Hallita palliatiivisen sädehoidon indikaatiot ja periaatteet 

 Hallita yksinkertaiset palliatiiviset toimenpiteet (mm. punktiot)

  Hallita indikaatiot ja jatkohoito erityistason menetelmissä (mm. kivun hoidon erityistekniikat ja palliatiivinen kirurgia) 

 Hallita hoitolinjauksiin liittyvä keskustelu ja päätöksenteko 

 Hallita palliatiivisen hoidon suunnitelma ja saattohoitopolun järjestäminen (esimerkkinä Pirkanmaan saattohoitoketjun toiminta) 

 Hallita vuorovaikutus potilaan ja perheen kanssa

  Hallita psykososiaalisen tuen antaminen sekä ymmärtää tämän merkitys 

 Hallita tiimityöskentely (lääkäri-hoitaja + erityistyöntekijät) 

Erikostuvan lääkärin toimenkuva ja tehtävät: 

Erikoistuva lääkäri toimii pkl:lla palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyslääkärin ohjauksessa. Lisäksi on mahdollisuus konsultoida syöpätautien erikoislääkäreitä (viereinen käytävä) ja muita TAYS:n erikoisaloja (mm. kipuanestesiologit). Riittävästä käytännön perehdytyksestä huolehditaan (TAYS:n ulkopuolelta tulijoille ensimmäinen päivä on perehdytystä). Työjärjestyksessä huomioidaan konsultaatioon/ohjaukseen tarvittava aika. Yksikössä noudatetaan arkityöaikaa. Vastaanottoja on keskimäärin n. 5/päivä + puheluita n. 1-5/päivä. Toiminnan luonteen vuoksi päivät tosin vaihtelevat. Erikoistuva tutustuu myös osastokäynteihin senioria konsultoiden. Palliatiiviseen sädehoitoon järjestetään eionkologeille tutustumispäivä. Erikoistuva osallistuu syöpätautien klinikan päivystykseen (osastot), mutta takapäivystäjänä on syöpätautien erikoislääkäri (päivystyskertoja n. 1- 2/kk). Syöpätautien meetingit ovat tiistaisin, keskiviikkoisin (tapausmeeting) ja perjantaisin, joihin osallistuminen mahdollistetaan (erityisesti palliatiiviset aiheet). Itseopiskeluun on käytettävissä yksikön omat sähköiset hoito-ohjeet ja materiaalit sekä uusimmat palliatiivisen lääketieteen oppikirjat. 


Tervetuloa oppimaan palliatiivista hoitoa ja kehittämään yksikköämme! Juho, Niina, Veera, Arja, Marita, Anu, Paula, Reetta ja Kumppanit