Suursuonsairaala

Suursuon sairaalan saattohoito- ja palliatiiviset osastot erityispätevyyden käytännön koulutuspaikoiksi


Suursuon sairaala on yksi Helsingin sairaaloista. Siellä on 8 vuodeosastoa, jotka hoitavat koko Helsingin alueella asuvia potilaita. Osastot ovat vahvasti profiloituneet: 3 akuuttia  geriatrista/sisätautista kuntoutusosastoa, 1 psykogeriatrinen kuntoutusosasto, 1 päihde(alko)jatkokuntoutus-osasto, 1 pehmytkudoskirurginen jatkokuntoutusosasto ja 2 saattohoito- ja palliativista osastoa.

Osasto 11 sekä osasto 21 ovat erikoistuneet palliatiiviseen ja saattohoitoon. Osastot profiloitiin virallisesti vuosina 2013 ja 2014. Osastolla 11 on 25 vuodepaikkaa, ja osasto 21 on 18-paikkainen. Hoitajamitoitus on normaalia vuodeosastoa korkeampi, jotta resurssit riittäisivät hyvän saattohoidon toteuttamiseen.

Molemmilla osastoilla toimii seniorilääkärinä palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri. Osastoilla toimivat lääkärit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä erityispätevyyden omaavan lääkärin kanssa. Palliatiiviseen hoitotiimiin kuuluu lääkäreiden, sairaanhoitajien ja perushoitajien lisäksi fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori. Saatto-osastolla myös työtiimissä psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi osastot tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin kotisairaaloiden kanssa, ja saattohoitolääkäreillä on yhteinen työnohjaus kerran kuukaudessa. Myös sairaalan muilla osastoilla hoidetaan palliatiivisia potilaita.

Hoidon tavoitteena kummallakin osastolla on mahdollisimman hyvä kokonaisvaltainen hoito. Oirehoitoa totutetaan lääkkeellisesti ja hoitotyön keinoin ympärivuorokautisesti.  Kipupumppuja käytetään paljon. Pieniä palliatiivisia toimenpiteitä, kuten askitesdreenin laittoa ja pleurapunktioita tehdään potilaan voinnin helpottamiseksi virka-aikaan bed-side. Myös varsin vaikeaa oirehoitoa tarvitsevia potilaita pystytään osastolla hoitamaan, tarvittaessa toteutaan palliatiivinen sedaatio potilaan oireiden helpottamiseksi. Tarvittaessa palliatiivista sädehoitoa tai kivunhoidon erityistekniikoita pyydetään HUS:in syöpätautien klinikalta ja kipuklinikalta.

Potilaiden saattohoitovaiheessa pyritään järjestämään rauhallinen ympäristö, jossa omaiset pystyvät mahdollisimman paljon olemaan potilaan luona läsnä, tuemme potilaan sosiaalisia verkostoja. Koko hoitohenkilökunta tukee potilasta henkisesti vaikeassa tilanteessa. Potilaan ja omaisten kanssa keskusteluun käytetään paljon aikaa. Sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori osallistuvat tähän potilaan sitä toivoessa, ja tätä mahdollisuutta tarjotaan aktiivisesti.

Suursuon sairaala tarjoaa palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistuvalle monipuolista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käytännön työtä. Osastoilla on mahdollisuus opetella tavallisimmat palliatiiviset toimenpiteet, kuten pleura- ja askitespuntiot. Erikoistuva lääkäri osallistuu Suursuon sairaalan päivystysrinkiin (viikonloput ja arkipyhät klo 9-21).

Vastuulääkärit : Jessica Löf, Eeva Suhonen

Lääkärirekrytointia hoitaa ylilääkäri Jaana Saarenheimo, jaana.saarenheimo@hel.fi