Erityispätevyystoiminta

26.2.2019

on suosittanut lääkäriliitolle 5. uuden erityispätevyyden myöntämistä. Lisäksi KeuSote Hyvinkään palliatiiviselle yksikölle on myönnetty koulutusoikeuksien laajennus, niin että erityispätevyys koulutusta kertyy kaikista toimipisteistä.