Erityispätevyys toimikunann kokous

26.2.2018

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys toimikunta on suosittaa 16 uuden pätevyyden myöntämistä. Lisäksi toimikunta puoltaa kolmelle uudelle yksikölle koulutusoikeuksien myöntämistä. Uudet yksiköt ovat: Espoon sairaala Villa Glims, SiunSoten palliatiivinen keskus ja Kuopion yliopistollisen keskussairaalan palliatiivinen yksikkö.