Erityispätevyyden koulutusvaatimukset muuttuneet

15.4.2016

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyystoimikunta on kokouksessaan helmikuussa 2016 muuttanut erityispätevyyteen tarvittavan käytännön koulutuksen kestoa.

Erityisyksikköpalvelun pituus on 6 kuukautta ja siihen on suositellaan sisältyvän sekä alkuvaiheen palliatiivista hoitoa että saattohoitoa.  Ennen vuotta 2016 koulutuksen aloittaneilla on 1.3.2018 asti aikaa suorittaa koulutus loppuun vanhojen kriteerien mukaisesti, jonka jälkeen vaaditaan uusien kriteerien mukainen erityisyksikköpalvelu.